http://İş%20Hukuku
http://Miras%20Hukuku
http://Bilişim%20Hukuku
http://Ceza%20Hukuku
http://Aile%20ve%20Şahıs%20Hukuku
MİRAS DAVASI VE MİRAS HUKUKU

MİRAS DAVASI VE MİRAS HUKUKU

Miras Davası Nedir? Muris, yani miras bırakan ölümünden önce yapmış olduğu bir takım tasarruflarla, mirasçılarının miras paylarını almalarına engel olabilir. Ya da yine miras bırakanın ölümünden önce yapmış olduğu ölüme bağlı tasarrufların iptalini gerektirecek nedenler mevcut olabilir. İlk halde yani miras bırakanın yapmış olduğu tasarruflarla mirasçıların saklı paylarının karşılığını almalarının engellenmesi halinde mirastan mal kaçırma söz ko...

Aile Hukuku

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Anlaşmalı boşanma davası hızlı ve kolay, tarafların maddi ve...
Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?
Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer sorusunun cevabı her...
Anlaşmalı Boşanma Davası
Boşanma davası süreci tarafların hem maddi hem de manevi açı...
Nişanın Bozulması
Medeni Kanun m.114 nişanlanma başlığı altında nişanlılık sür...

İş Hukuku

İŞ KAZASI TAZMİNATI

İş Kazası Nedir? İşverenin işçiyi gözetme borcu kapsamında iş kazası hususu değerlendirilebilir. İşv...

İşe İade Davası

İşe İade Davası Nedir? İşe İade Davası İş Kanununun 20. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili madde uyar...

Özel Okul Öğretmenlerinin Kıdem Tazminatı Hakkı

Özel Okul Öğretmenlerinin Kıdem Tazminatı Hakkı Var mıdır? Özel öğretim kurumlarında belirli süreli ...

Miras Hukuku

Mirasın Reddi (Reddi Miras)
Mirasın Reddi (Reddi Miras)
Mirasın reddi, diğer bir ifadeyle reddi miras, miras bırakan kişinin vefatı ile birlikte yasal mirasçılarının ya da atanmış mirasçılarının, vefat eden kişinin tüm borç ve alacaklarıyla birlikte miras haklarını reddetmesi durumudur. Yasal ve atanmış mirasçılar miras bırakan kişinin yalnızca mal varlıkları ve alacakların...
Mirasta Saklı Pay
Mirasta Saklı Pay
Mirasta saklı pay kavramı, miras bırakan kişinin yasal olarak belirlenen mirasçılarından kaçırmasının mümkün olmadığı ve yasal olarak her mirasçıya düşen pay miktarını ifade etmektedir. Kimi zaman miras bırakan kişi, mirasçılar açısından haklarını zedeleyen tasarruflarda bulunabilmektedir. Bu gibi durumlarda kanun, mir...
Mirasçılıktan Çıkarma (mirastan ıskat)
Mirasçılıktan Çıkarma (mirastan ıskat)
Mirasçılıktan çıkarma, miras bırakanın, kötü niyetli davranışları sebebiyle mirasçılarının hukuken hak kazandıkları miras payını engellemek istemesi, günümüzde sıklıkla rastlanan bir durumdur. Bu gibi durumlarda miras bırakan genellikle gerçek iradesini gizleyerek (muvazaalı şekilde) hareket etmektedir. Örnek vermek ge...
Miras Araştırması ( Ölen Kişinin Mal Varlığını Öğrenme)
Miras Araştırması ( Ölen Kişinin Mal Varlığını Öğrenme)
Mirasçılar açısından mirasbırakan kişinin mal varlığının araştırılması miras paylaşımının sağlıklı yapılabilmesi için en önemli hususlardan birisidir. Miras araştırması mirasın doğru bir şekilde paylaşılması adına taşınır veya taşınmaz mallar, ziynet eşyaları, nakit veyahut banka hesaplarındaki mevduatlar... gibi miras...
MİRAS DAVASI VE MİRAS HUKUKU
MİRAS DAVASI VE MİRAS HUKUKU
Miras Davası Nedir? Muris, yani miras bırakan ölümünden önce yapmış olduğu bir takım tasarruflarla, mirasçılarının miras paylarını almalarına engel olabilir. Ya da yine miras bırakanın ölümünden önce yapmış olduğu ölüme bağlı tasarrufların iptalini gerektirecek nedenler mevcut olabilir. İlk halde yani miras bırakanın ...

Hukuki Makaleler

Cinsiyet Değiştirme Davası
22 Tem

Cinsiyet değiştirme ile ilgili yasal düzenlemeler Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesinde yer almakla birlikte, kanun kişilere belirli şartlar dahilinde yasal olarak cinsiyet değişikliği hakkı tanımaktadır. Kanuna göre cinsiyet değiştir...

Nafaka Nedir Nafaka Nasıl Alınır?
08 Nis

Boşanma aşamasında taraflar açısından sıklıkla merak edilen konulardan birisi de boşanmanın maddi sonucu olan nafaka olmaktadır. Bu yazımızda nafaka ile ilgili bilinmesi gereken önemli hususlar üzerinde duracağız. Özellikle, nafaka türleri,...

İddet Müddeti Kaldırma Davası
20 Mar

İddet müddeti, boşanma sonrası kadının bekleme süresi diğer bir ifade ile boşanan kadının tekrar evlenebilmek için beklemesi gereken süre olarak ifade edilmektedir.Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma gerçekleştikten sonra kadın tekrar ...