İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi

Anlaşmalı boşanma davası hızlı ve kolay, tarafların maddi ve manevi açıdan yıpranmalarının en aza indirgeyen boşanma çeşididir. Bu nedenle taraflar anlaşmalı boşanma davası açmayı tercih etmektedirler. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için eşlerin öncelikle boşanmaya karar vermiş olmaları ve boşanmanın tüm sonuçları hakkında uzlaşıya varmış olmaları gerekmektedir. Müşterek çocuk varsa çocuğun velayetinin kimde kalacağı, tazminat ödenecekse tazminat miktarı ve nafaka miktarlarının belirlenerek protokole yazılması gerekmektedir. Her ne kadar hukuk sitemimizde anlaşmalı boşanma davası açmak için yazılı bir protokol zorunluluğu bulunmasa da hakimler boşanma davası ekinde anlaşmalı boşanma davası protokolünü aramaktadırlar. Tüm bu şartlarla birlikte eşler en az bir yıldır evli iseler anlaşmalı boşanma davası açmalarına hiçbir engel bulunmamaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Taraflar bu şartları tamamladıklarında öncelikle yazılı bir anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamaları gerekmektedir. Böylece nafaka, tazminat, velayet, evlilik malları, çocukla kişisel ilişki vs. konularda açıkça protokolde hüküm bulunacak ve mahkeme hızlıca boşanmaya karar verebilecektir. Anlaşmalı boşanma davasından önce eşler bu hususlarda genel olarak anlaşıp duruşma sırasında anlaşmazlığa düşmelerini engellemek için anlaşmalı boşanma protokolüne tüm hususların ayrıntıları ile yazılması gerekmektedir.

Yukarıda kısaca bahsedilen anlaşmalı boşanma davası şartlarına uyan eşler herhangi bir aile mahkemesi nezdinde boşanma davası açabilirler. Eşlerin son altı ay müşterek yaşadıkların evin bağlı olduğu aile mahkemesinde boşanma davası açılabilmektedir. O yargı çevresinde aile mahkemesi yok ise asliye hukuk mahkemesi, aile mahkemesi sıfatı ile davaya bakmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası her ne kadar kısa süren davalardan olsa da mahkemelerin iş yoğunluğuna göre dava süreleri değişiklik göstermektedir. Hukuk sitemimizde avukat tutma zorunluluğu bulunmamakla birlikte davanın bir avukat tarafından yürütülmesi hem protokol esnasında protokolün usulüne uygun eksiksiz bir şekilde düzenlenmesini sağlayacak ve böylece davanın kısa sürede neticelenmesini sağlayacaktır.

Anlaşmalı boşanma davası duruşmasında tarafların hazır bulunmaları zorunludur. Zira mahkeme tarafların protokolde uzlaşılan hususları kabul edip etmediklerini itirazı bulunup bulunmadığını sorar. Bu aşamada mahkemenin protokolle aynı karar verme zorunluluğu bulunmadığını belirtmek isteriz. Fakat karşılaştığımız davalarda genel olarak taraflar protokolle aynı beyanda bulunmaları halinde mahkemece boşanmaya karar verilir.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  İsim Değiştirme Davası

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir