Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanma süreci eşler açısından bir çok sonuç doğurmaktadır. Bu anlamda varsa çocuğun velayeti gibi manevi sonuçlar ortaya çıkabileceği gibi, boşanma sonrası mal paylaşımı yapılması da olabilmektedir. Boşanmada mal paylaşımı yapılırken belirleyici unsur evliliğin ne zaman yapıldığı ve eşlerin hangi mal rejimine tabi olduklarıdır. 2002 yılında yürürlüğe giren yeni medeni kanuna göre bu tarihten önce yapılan evliliklerde, boşanmadan sonra mal paylaşımı aksi bir mal rejimi seçilmediği sürece mal ayrılığı rejimi olmaktadır. 2002 yılından sonraki evliliklerde ise yine aksi bir mal rejimi seçilmediyse edinilmiş mallara katılma rejimi olmaktadır.

boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Mal paylaşımı yapılabilmesi için evliliğin yasal olarak sonlanması gerekmektedir. Yani boşanma sonrası mal paylaşımı davası açılmalıdır. Boşanmada mal paylaşımı davası, boşanma davası ile birlikte açılmış ise, öncelikle boşanma davasının sonuçlanması gerekir. Zira boşanma davasının boşanma ile sonuçlanacağı kesin değildir. Boşanmanın gerçekleştiği varsayılırsa mal paylaşımı yukarıda da belirttiğimiz üzere iki ana unsura bağlı olarak yapılmaktadır. Öncelikle eşlerin hangi tarihte evlendiği boşanma sürecinde mal paylaşımını belirleyecektir. Sonrasında ise eşlerin hangi mal rejimine tabi oldukları mal paylaşımı yapılırken belirleyici unsur olarak karşımıza çıkar.

boşanma sonrası mal paylaşımı neye göre belirlenir

Boşanma Sonrası Mal Paylaşımı Neye Göre Belirlenir?

2002 yılından sonraki evliliklerde eşlerin evlenirken herhangi bir mal rejimi seçmemeleri durumunda otomatik olarak mal rejimleri “edinilmiş mallara katılma rejimi” olmaktadır. Edinilmiş mallara katılmada evlilik gerçekleştikten sonra alınan mallar ortak kabul edilmektedir. Kişisel mallar hariç tüm mallar ortak kabul edilir ve boşanmada mal paylaşımı yapılırken eşler bu mallar üzerinde eşit hakka sahiptirler. Kişisel mallar adından da anlaşılacağı üzere tarafların kendi bireysel malları olup örneğin saat, laptop, telefon… gibi kişisel kullanım amacıyla alınan malları ifade eder.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Nedir?

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Nedir?

2002 yılında yürürlüğe giren yeni Medeni Kanun, evliliklerde edinilmiş mallara katılma rejimi uygulamasını getirmiştir. Daha önce mal ayrılığı rejiminden doğan haksızlıklar giderilme amacıyla eşlerin evlendikten sonra aldıkları malların ortak olduğu kabul edilir. Ülkemizde toplumsal yapı, bir çok bölgede erkeğin çalışıp eve ekmek getirmesi, kadının ise ev işleriyle uğraşarak evi çekip çevirmesi şeklinde olmaktadır. Bu durum erkeğin para kazanmasını, dolayısıyla evlilikte malları erkeğin alması, fakat kadının ev içerisindeki emeğinin görmezden gelinmesi gibi bir olumsuzluğu doğurmaktadır. 2002 yılından önceki evliliklerde kadının çalışmıyor olmasından kaynaklı herhangi bir mal varlığı edinememesi ve boşanma durumunda mağdur olmasını tetikliyorken, yeni yasa kadınlara ev içerisindeki emeklerine karşılık evlilik içerisinde alınan mallara ortak olmasını sağlamıştır. Evlendikten sonra alınan ev, dükkan, arsa, araba, tarla… gibi taşınır veya taşınmaz mallar edinilmiş mallara katılma rejimine göre her iki eşin ortak malı kabul edilir.

mal ayrılığı rejimi

Boşanmada Mal Ayrılığı Rejimi Nedir?

Mal ayrılığı rejimi evlilik içerisinde eşlerin kendi aldıkları mallar üzerindeki sahipliğidir. 2002 yılından önce gerçekleşen evliliklerde eşler aksi bir mal rejimi seçmedikleri sürece mal ayrılığı rejimine tabi olurlar. Bu durumda evlilikte alınan ev, dükkan, arsa, tarla, araba… gibi taşınır veya taşınmaz mallar kim aldıysa onun olmaktadır (2002 yılına kadar alınmış olan). 2002 yılından önce evlenen fakat 2002 yılından sonra evlilikte mal alanlar için ise yine edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanır. 2002 yılından sonra yapılan evliliklerde de eşler mal ayrılığı rejimini seçebilirler. Bunun için evlilik yapılırken hangi mal rejimini seçmek istediklerini belirtmeleri gerekir. Eğer eşler 2002 yılından sonraki evliliklerinde herhangi bir mal rejimi seçmezler ise edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olurlar.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Nişanın Bozulması

anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Anlaşmalı boşanmalar, isminden de anlaşılacağı üzere eşlerin boşanma ve boşanmanın maddi manevi tüm sonuçlarında uzlaştıkları bir boşanma davası türüdür. Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı yapılırken eşlerin paylaşım hususunda uzlaşmış olmaları gerekir. Anlaşmalı boşanmalarda taraflar “anlaşmalı boşanma protokolü” içerisinde mal paylaşımının nasıl yapılacağını açıkça belirtmelidirler. Hakim protokolde belirtilen paylaşıma ilişkin uzlaşmayı geçerli kabul eder. Eşler anlaşmalı boşanmada protokolde belirttikleri esaslara göre mal paylaşımını yaparlar.

Boşanma Sonrası Mal Paylaşım Davası Açma Süresi

Boşanma neticesinde mal paylaşımı davası açmak isteyen kişiler için daha önce zamanaşımı süresi 1 yıl olarak kabul edilirken, artık mal paylaşımı davası açma süresi 10 yıl olmaktadır. Taraflar boşanma sonrası mal paylaşım davası açmak istemeleri durumunda, boşanma davası kesinleştikten sonra 10 yıl içerisinde davayı açabilirler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir