Çekişmeli Boşanma Davası

Boşanma davaları şekil ve usul olarak 2 farklı türde olmaktadır. Bunlardan birisi anlaşmalı boşanma davası iken boşanma davası türü çekişmeli boşanma olarak adlandırılır. Çekişmeli boşanma davası eşlerin boşanma konusunda veya boşanmanın maddi manevi herhangi bir sonucunda uzlaşamadıkları durumda açılan boşanma davasıdır.

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Boşanma sürecinde taraflardan birisi boşanmak istemeyebilir. Bu durumda boşanmak isteyen kişi çekişmeli boşanma davası açmak durumundadır. Çekişmeli boşanmalarda haklı bir boşanma sebebinin varlığı gerekir. Hakim 4721 sayılı Medeni Kanunda yer alan boşanma sebeplerinden en az birisinin varlığı durumunda boşanmaya karar verir. Anlaşmalı boşanmadan farklı olarak çekişmeli boşanmalarda boşanma sebebi öne sürülmeli ve dava içerisinde öne sürülen boşanma sebebinin ispat edilmesi gerekir.

çekişmeli boşanma davası nasıl açılır

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanmalarda dava açacak olan kişi, boşanma dilekçesi ile birlikte yetkili Aile Mahkemesine başvuru yaparak davasını açabilir. Bu noktada üzerinde durulması gereken önemli hususlar vardır. İlk olarak dava dilekçesinin doğru bir şekilde yazılmış olması ikinci olarak ise davanın doğru yerde açılmasıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nerede Açılır?

Çekişmeli boşanma davalarında görevli mahkemeler Aile Mahkemesi olup, Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerinde çekişmeli boşanmaya dair dava açılabilir. Dava açılacak mahkemenin yetkili Aile Mahkemesi olmasına dikkat edilmesi gerekir. Yetkili Aile Mahkemesinde açılmayan çekişmeli boşanma davanız için yetkisizlik kararı çıkar. O nedenle eşlerin son altı ay içerisinde birlikte ikamet ettikleri yerde bulunan Aile Mahkemesine boşanma davasını açmaları gerekir.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Çekişmeli boşanmalarda açılacak olan dava için hukuki anlamda eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılmış boşanma dilekçesi davanın süresi ve davanın seyri açısından önemli bir unsurdur. Bu bağlamda boşanmak isteyen kişilerin kusursuz bir boşanma dilekçesi ile davalarını açmaları elzemdir. Çekişmeli boşanma dilekçesinin usule uygun olmaması durumu davanızın süresini uzatabileceği gibi davanın reddine de sebep olabilmektedir. Boşanma davasının reddi gibi bir durum sizin gerek maddi gerekse de manevi anlamda hak kaybı yaşamanıza sebebiyet verecektir.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  İddet Müddeti Kaldırma Davası

Çekişmeli Boşanma Davasının Reddi

Boşanma davalarında ret kararı durumunda davayı açan kişi 3 yıl içerisinde aynı nedenle tekrar boşanma davası açamamaktadır. Örneğin evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açan kişi dava reddedildiğinde 3 yıl boyunca tekrar aynı nedenle boşanma davası açamamaktadır. O yüzden çekişmeli boşanma davalarında sürecin hukuki olarak doğru yürütülmesi gerekir. Davanın reddi gibi bir durumda birey hem maddi hem de manevi olarak hak kaybına uğramaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası türleri kıyaslandığında anlaşmalı boşanmadan daha uzun bir sürede çekişmeli boşanma davası sonuçlanmaktadır. Bunun sebebi, çekişmeli boşanmalarda bir çok hususun hukuki itilaf konusu olması ve bu durumların tespiti ve ispatı süreçlerinin uzun olmasındandır. Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer diye merak eden kişiler için bu süreçte, tanık dinlenmesi, boşanma sebebinin incelenmesi, boşanmayı getiren olaylarda kusurun belirlenmesi adına bilirkişi beyanları… gibi bir çok aşama yer alır. Bu da ortalama bir çekişmeli boşanma davasının 4 ila 6 celse arasında sonuçlanmasına neden olur. Bu süreleri belirleyen bir başka unsur ise davanın açıldığı mahkemenin iş yoğunluğu ve tebligat süreçleridir.

Çekişmeli boşanma davalarında tarafların uzman bir boşanma avukatı tarafından hukuki destek almaları davanın süresine olumlu katkı yapacağı gibi boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarında da fayda sağlayacaktır.

çekişmeli boşanmada nafaka

Çekişmeli Boşanmada Nafaka

Çekişmeli boşanma davalarında taraflar açısından uzlaşmazlık konularından birisi nafaka olup, nafaka ödenip ödenmeyeceği, ödenecek ise ne kadar olacağı gibi durumlar önem arz etmektedir. Boşanmada sürecinde ve boşanmadan sonra ödenecek farklı nafaka türleri bulunur. Dava sürerken taraflardan birisinin mağdur olmaması adına ödenen nafaka türü tedbir nafakasıdır. Bu nafaka türü dava boyunca ödenir ve dava sonuçlandıktan sonra kesilir. Bir diğer nafaka türü yoksulluk nafakası olup boşanma sonrası maddi kayba uğrayan ve hayat standardı düşen kişiye ödenir. Bu nafakayı boşanmada eşinden daha fazla kusura sahip olan kişi ödemektedir. O yüzden boşanma sürecinin doğru şekilde yürütülmesi kusur oranlarını belirleyeceğinden uzman bir boşanma avukatı tarafından destek alınması önerilir.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  İsim Değiştirme Davası

Çekişmeli boşanmadan sonra ödenecek bir diğer nafaka türü ise iştirak nafakası (çocuk bakım nafakası) olmaktadır. Boşanma sonrası çocuğun velayetini alan kişi, çocuğun gıda,giyim, ulaşım, eğitim gibi temel masraflarının karşılanması adına iştirak nafakası alabilmektedir.

çekişmeli boşanmada velayet

Çekişmeli Boşanmada Velayet

Çekişmeli boşanma davalarında en sık uzlaşmazlık yaşanan durumlardan birisi, müşterek çocuğun velayetinin kime verileceği, çocuğun kimle yaşayacağı sorunudur. Elbette ki her ebeveyn çocuğundan ayrılmak istemez. Boşanmanın manevi sonuçlarından birisi de çocuğun velayeti husus ve çocukla kişisel ilişkinin tesisi olmaktadır. Burada bilinmesi gereken temel husus, boşanmada çocuğun velayetini belirleyen asıl kriter, çocuğun menfaatleridir. Hakim de çocuğun menfaatlerini göz önünde bulundurarak, çocuğun velayetinin kimde olacağına karar verir. Eşlerden hangisinin çocuğa daha huzurlu bir ortam sunacağı, çocuğa daha iyi bir gelecek sağlayacağı… gibi konular velayet açısından belirleyici olacaktır.

çekişmeli boşanma davalarında tazminat

Çekişmeli Boşanmada Tazminat

Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat talep etmek mümkündür. Burada talep edilecek tazminat türüne göre farklı şartların varlığı gerekir. Maddi tazminatta boşanmaya nedne olan olaylarda eşinden daha az kusura sahip ya da kusursuz olan kişi boşanma sonrası yaşayacağı maddi kayıp nedeniyle maddi tazminat talep edebilir. Manevi tazminatta ise, boşanmaya neden olaylar dizisinde kişilik hakları zedelenen kişi bu durumdan kaynaklı manevi tazminat talebinde bulunabilmektedir. Boşanmada tazminat konusunda ayrıntılı bilgi için “boşanma davasında tazminat” yazımızı okuyabilirsiniz.

çekişmeli boşanma davalarında mal paylaşımı

Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmalarda mal paylaşımını belirleyen eşlerin hangi mal rejimine tabi oldukları, malın ne zaman alındığı, evlilik tarihi… gibi hususlardır. Anlaşmalı boşanmalarda taraflar her konuda anlaştığından mal paylaşımı protokole uygun şekilde yapılır fakat çekişmeli boşanma sürecinde mal paylaşımı daha karmaşık olmaktadır. Çekişmeli boşanmalarda mal paylaşımının nasıl yapıldığını ayrıntılı olarak “ Boşanmada Mal Paylaşımı” yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Tanıma Tenfiz Davası

Çekişmeli Boşanma Avukatı

Boşanmaların taraflar açısından maddi ve manevi hak kayıplarına neden olduğuna değinmiştik. Bu noktada çocuğun velayeti, nafaka, mal paylaşımı, tazminat gibi hususların yanı sıra boşanma davasının reddi, boşanma davası süresi… gibi konularda da kayıplar yaşayabilmektedir. O yüzden boşanma sürecinin uzman bir avukatla yürütülmesi size avantaj sağlayacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir