cinsiyet değiştirme davası, cinsiyet değişikliği, cinsiyet değişikliğine izin davası

Cinsiyet değiştirme ile ilgili yasal düzenlemeler Türk Medeni Kanunu’nun 40. maddesinde yer almakla birlikte, kanun kişilere belirli şartlar dahilinde yasal olarak cinsiyet değişikliği hakkı tanımaktadır. Kanuna göre cinsiyet değiştirme sürecini iç aşamada incelememiz gerekir. Öncelikle cinsiyet değiştirme ameliyatı yapılabilmesi için mahkemeden cinsiyet değişikliğine izin alınması gerekmektedir. Cinsiyet değiştirme davası açarak bireyler mahkemeden cinsiyet değişikliğine izin alabilmektedir. İkinci aşamada ise izin alınmasını takiben cinsiyet değiştirme ameliyatı ve tıbbi süreç yer almaktadır. Ameliyatın ardından cinsiyet değiştirme işlemi gerçekleşen kişi talep ederse isim değiştirme davası da açabilmektedir.

Cinsiyet Değişikliğine İzin Davası Nedir?

Yasal olarak cinsiyet değiştirme işlemi yapılabilmesi kanuna göre ancak bir mahkeme izni ile mümkündür. Cinsiyetini değiştirmek isteyen kişi bu bağlamda cinsiyet değişikliğine izin davası açarak mahkemeden, cinsiyet değişikliğine ilişkin ameliyat yapılabilmesi için izin alır. Aksi durumda yapılacak cinsiyet değişiklikleri yasal olmamaktadır. Türk Medeni Kanunu cinsiyet değişikliği talep eden kişilerin belirli şartlar dahilinde bu işlemi yapmalarına hak tanımaktadır.

cinsiyet değiştirme şartları

Cinsiyet Değiştirme Şartları

Cinsiyet değişikliği talebiyle dava açacak olan kişiler için kanun, bir takım şartların sağlanması gerektiğine hükmetmiştir. Söz konusu kanuna göre dava açacak olan kişinin 18 yaşını doldurmuş olması ve tam ehliyetli olması gerekir. Diğer bir şart ise, cinsiyet değişikliği yapmak isteyen kişinin medeni halinin bekar olmasıdır. Evli kişiler için cinsiyet değiştirme davası açılması mümkün değildir. Açılacak olan dava içerisinde cinsiyet değişikliği talep eden kişi, cinsiyet değişikliğinin zaruri olduğunu mahkemeye ispat etmelidir. Kişi transeksüel yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunlu olduğu yönünde ispat yapmalıdır.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Evlilik İptali Davası

yeni düzenlemeye göre cinsiyet değişikliği

Yeni Düzenlemeye Göre Cinsiyet Değişikliği

Cinsiyet değişikliklerinde daha önce Medeni Kanunda yer alan üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun olma şartı 2017 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırılmıştır. Daha önce cinsiyetini değiştirmek isteyen kişilerin bu bağlamda sürekli olarak üreme yeteneğinden mahrum olmaları şartı aranmaktaydı. Fakat Anayasa Mahkemesi 2017/130 E. 2017/165 K. sayılı kararıyla cinsiyet değiştirme davalarında üreme yeteneğinden sürekli bir biçimde yoksun olma şartını kaldırmıştır.

Cinsiyet Değiştirme Davası Nasıl Açılır?

Cinsiyet değişikliği talebiyle açılacak olan davalarda yetkili mahkeme, cinsiyetini değiştirmek isteyen kişinin resmi ikamet adresinin bağlı olduğu yer mahkemesidir. Cinsiyet değişikliklerinde görevli mahkemeler ise Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Kişi, cinsiyet değişikliği talebini içeren bir dilekçeyle dava açabilir. Bu noktada hukuki sürecin doğru yürütülmesi cinsiyet değişikliği talebinin gerçekleşmesi açısından son derece önemlidir.

Cinsiyet Değişikliği Süreci Nasıl Olur?

Cinsiyet değişikliği yapmak isteyen kişilerin, öncelikle cinsiyet değişikliği davası açmaları gerekir. Hukuki sürec doğru yürütülmez ise bireyler cinsiyet değiştirme işlemini yapamazlar. Bu süreçte cinsiyet değişikliğine izin davası açılarak mahkemeden cinsiyet değişikliği ameliyatı için izin alınır. Sonrasında tıbbi süreçte birey, cinsiyet değilikliği yapabilmektedir. Ameliyat ile cinsiyet değiştiren kişi sonrasında isim değişikliği adına dava açması gerekir.

Cinsiyet Değişikliği Sonrası İsim Değiştirme Davası

Cinsiyet değiştiren kişiler, önceki cinsiyetinde kullanmış olduğu ismi, açacağı isim değişikliği davası ile değiştirebilmektedir. Cinsiyet değişikliklerinde, değişikliğe izin davası ile isim değişikliği davası birbirinden ayrı dava türleri olup, her iki dava türünün de farklı hukuki süreci olmaktadır.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Boşanma Davası Süreci

Cinsiyet Değişikliği Avukatı

Cinsiyet değiştirmek isteyen kişiler için hukuki süreç karmaşık ve zor olmaktadır. Yasal olarak cinsiyet değişikliği yapılabilmesi ancak doğru bir hukuki süreç ile gerçekleşecektir. Bu noktada cinsiyet değişikliğinin en kısa sürede yapılabilmesi adına bu konuda uzman bir avukat ile sürecin yürütülmesi önerilir. Cinsiyet değiştirme davası avukat tutmadan da açılabilir fakat bu süreçte yapılacak hatalar davanın reddine sebep olacağından bireyler için cinsiyet değişikliğinin elzem olduğu noktada gerek maddi gerekse de zamansal bir kayıp söz konusu olacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir