Evlilik İptali

Evliliğin iptali 4721 sayılı Medeni Kanun’da belirli hallerin varlığı halinde evliliğin geçersiz kılınmasını sağlayan durum olarak ifade edilebilir. Çoğu zaman boşanma ile evliliğin iptali birbiriyle karıştırılabilmektedir. Boşanma evliliğin sürdürülemeyecek olması durumunda eşlerin yasal olarak ayrılmasıyken evlilik iptali geçersiz bir evlilik yapılması durumunda söz konusu evliliğin kanunda belirtilmiş şartlar dahilinde iptal edilmesidir.

evlilik iptali

Evlilik İptali Nedir?

4721 sayılı Medeni kanuna göre bir evliliğin son bulması için boşanma gerçekleştirilmesi, eşlerden birisinin vefat etmesi ya da gaipliği gibi durumların varlığı gereklidir. Evliliği sonlandıracak bir diğer durum ise, evliliğin iptali olmaktadır.

Kanun evliliğin iptali için mutlak butlan veya nispi butlan durumunun söz konusu olması gerektiğine hükmetmiştir. Kanunda yer alan evlilik iptal şartları içerisindeki nispi butlan ya da mutlak butlan durumlarından herhangi birisine sahip olan kişi evlilik iptali davası açarak yapmış olduğu nikahın iptaline ilişkin karar alabilir.

evlilik nasıl iptal edilir

Evlilik Nasıl İptal Edilir?

Gerçekleştirilen evliliğin iptali içinbireylerin kanunda yer alan şartları sağlayarak “evlilik iptali davası” açmaları gerekir. Dava açmaksızın evliliğin iptali gerçekleşmez. Açılacak olan evliliğin iptali davasında hakim iptal için öne sürülen sebebi inceleyerek nispi butlan ya da mutlak butlan olup olmadığına bakar. Neticesinde evliliğin geçersiz olabilmesine sebep olacak şartların varlığı durumunda hakim evliliği iptal eder.

evlilik iptali şartları

Evlilik İptalinin Şartları Nelerdir?

Mevcut evliliğin iptalinin sağlanabilmesi için, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 145 ve 151. maddeleri arasınd belirtilmiş mutlak veya nispi nedenlerin varlığı sözkonusu olmalıdır. Kanunda evlilik iptali gerçekleştirilebilmesi için gerekli şartlar şu şekildedir.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

A) Evliliğin Mutlak Butlanla İptali Nedenleri

  • Nikah yapılan kişinin halihazırda evli olması

  • Evlilik yapılan kişinin nikah sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun olması

  • Eşlerden birisinin evliliğe engel olacak derecede akıl hastalığının bulunması

  • Eşlerin evliliğe engel olacak derecede hısım (akraba) olması

B) Evliliğin Nispi Butlanla İptali Nedenleri

  • Evlilik gerçekleşirken eşlerden birisinin ayırt etme gücünden geçici yoksun olması

  • Evlilik gerçekleşirken Yanılma hali

  • Eşlerden birisinin evlilik hususunda yanıltıma (aldatma) eylemi gerçekleştirmesi

  • Evliliğin korkutma ve tehdit halinde gerçekleştirilmesi

evlilik iptali davası, evliliğin iptali davası

Evlilik İptali Davası Nasıl Açılır?

Evlilik iptali davası açmak isteyen kişiler için hukuki sürecin doğru yürütülmesi önemlidir. Gerek mutlak gerekse de nispi butlan sebebiyle açılacak olan evlilik iptali davalarında hukuki sürecin yanlış yürütülmesi davanın reddine neden olabileceği gibi davacı açısından maddi ve manevi hak kayıplarına yol açacaktır. Evliliğin iptali davası açacak olan kişilerin konuya ilişkin bir dilekçe ile ikamet ettikleri yerde bulunan Aile Mahkemesine davalarını açmaları gerekir. Burada dava açarken öne sürülecek nedenin varlığı ve bu nedenin dava sürecinde ispatı evliliğin iptal edilebilmesi açısından belirleyici unsur olacaktır.

nikah nasıl iptal edilir

Nikah İptali Nasıl Yapılır?

Evlilik iptali olarak adlandırılan durum, diğer bir ifadeyle resmi nikahın iptalidir. Resmi nikah yapan kişi bu nikahın iptalini sağlayarak evliliği geçersiz kılabilmektedir. Bunun için evlilik iptali davası açması gerekir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere Medeni Kanun evlilik iptal davası için nispi ve mutlak butlan olması gerektiğine hükmetmiştir. Bu sebeplerden herhangi birisine sahip kişiler evliliğin iptali davası açabilirler.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Anlaşmalı Boşanma Davası

Evliliğin İptali Avukat

Evlilik iptal sürecinde söz konusu hukuki itilafın giderilmesi için davanın doğru bir şekilde yürütülmesi bu süreçte öne sürülen hukuki sebebin ispat edilmesi gerekir. Bu bağlamda hukuki sürecin evlilik iptali davalarında tecrübeli bir avukat ile yürütülmesi maddi ve manevi hak kayıplarının önüne geçilebilmesi adına yarar sağlamaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir