nafaka hakkında bilinmesi gerekenler

Boşanma aşamasında taraflar açısından sıklıkla merak edilen konulardan birisi de boşanmanın maddi sonucu olan nafaka olmaktadır. Bu yazımızda nafaka ile ilgili bilinmesi gereken önemli hususlar üzerinde duracağız. Özellikle, nafaka türleri, kimler nafaka alabilir, nafaka nasıl alınır, kimler nafaka alamaz, nafaka miktarı nasıl belirlenir, nafakanın arttırılması davası nasıl açılır, nafakanın kaldırılması, geçmişe dönük nafaka alacağı… gibi hususlar üzerinde duracağız.

Nafaka Nedir?

Boşanma davası sürecinde veya boşanma davası sonrasında karşı tarafa bağlanan, her ay ödenmesi gereken maddi tutar nafaka olarak bilinir. Farklı türleri vardır ve nafakanın her türü için farklı şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Nafakaya ilişkin nasıl alınır sorusunu cevaplamadan önce talep edilecek nafaka türünün ne olacağı ve bu nafaka türleri hakkında bilgi verilmesi daha doğru olacaktır.

Nafaka Türleri Nelerdir?

Boşanma davası bittikten sonra ve boşanma davası sürerken alınabilecek 3 farklı nafaka türü vardır. Boşanma gerçekleşmemişken dava sürecinde taraflardan birisi tedbir nafakası talep edebilir. Hakim boşanma sürecinde maddi olarak zor duruma düşen kişiye bu nafaka türünün ödenmesine hükmedebilir. Nafakanın diğer iki türü ise boşanma davası sonuçlandıktan sonra yani yasal olarak ayrılık gerçekleştikten sonra ödenen nafakalardır. Bunlar, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası (çocuk bakım nafakası) olmaktadır.

tedbir nafakası

Tedbir Nafakası Nedir – Tedbir Nafakası Nasıl Alınır?

Boşanma davası sürecinde alınabilecek olan nafaka türünün tedbir nafakası olduğunu belirtmiştik. Tedbir nafakasının süresi boşanma davasının süresiyle aynıdır. Yalnızca dava sürecinde bu nafakanın alınması mümkün olup, boşanma davasının sonuçlanması ile tedbir nafakasının kesilmesi söz konusu olacaktır.

Boşanma sürecinde örneğin kadının çalışmadığı ve herhangi bir gelirinin olmadığı durumlarda dava süresince kadın maddi anlamda zor durumda kalabilmektedir. Böylesi bir durumda hayat standardı boşanma sebebiyle sekteye uğrayan kişi, hakimden boşanma sürecinde tedbir nafakası ödenmesine dair bir talepte bulunması mümkündür. Hakim dava süresince tedbir nafakası ödenmesine hükmedebilir ve bu nafaka boşanma gerçekleşene kadar ödenir. Davanın sonuçlanması ile birlikte tedbir nafakasının süresi de son bulur.

yoksulluk nafakası

Yoksulluk Nafakası Nedir – Yoksulluk Nafakası Nasıl Alınır?

Boşanma davasının sonuçlanmasından sonra alınabilecek nafakanın türlerinden olan yoksulluk nafakası; boşanma sebebiyle maddi anlamda zorluğa düşecek kişiye ödenen nafakadır. Yoksulluk nafakası alınabilmesi için kanunda belirtilen nafakayı alma şartlarının yerine getirilmesi gerekir. Aksi durumda yoksulluk nafakası alınabilmesi mümkün değildir. Yoksulluk nafakasının süresi yoktur. Lakin hayat şartlarında oluşabilecek değişiklikler nafakanın kaldırılması, nafakanın azaltılması ya da nafakanın artırılması sonuçlarını doğurabilir. Örneğin nafakanın ödendiği kadının tekrar evlilik yapması durumunda nafaka otomatik olarak kalkar.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  İsim Değiştirme Davası

Yoksulluk Nafakası Alma Şartları Nelerdir?

Yoksulluk nafakası alınabilmesi için boşanma sebebiyle hayat standardında bir düşüş olması gerekir. Aynı zamanda bu nafakayı talep edecek olan kişi, boşanmayı getiren olaylarda eşinden daha az kusura sahip olması ya da kusursuz olması gerekir. Diğer bir ifadeyle boşanmaya sebep olan olaylar göz önüne alındığında hakimde nafakayı talep edecek kişinin daha az kusura sahip olduğu yönünde (veya kusursuz) kanaat oluşturması gerekir. Örnek vermek gerekirse aldatma nedeniyle gerçekleşen bir boşanmada eşini aldatan kişi, boşanmayı getiren olayda eşinden daha fazla kusura sahip olacağından yoksulluk nafakası alması söz konusu olamaz.Tabi ki boşanma davası süreci karmaşık bir süreç olup bu süreçte tarafların davayı yürütmedeki başarısı kusur oranlarını doğrudan etkileyebilen bir husustur. O nedenle bu sürecin uzman bir boşanma avukatı ile yürütülmesi önerilir.

iştirak nafakası çocuk için nafaka

İştirak Nafakası (Çocuk Bakım Nafakası) Nedir Nasıl Alınır?

İştirak nafakası, müşterek çocuğun bakımının yapılabilmesi için gerekli mali desteğin sağlanması adına ödenen nafaka türüdür. Halk arasında çocuk bakım nafakası, çocuk için ödenen para olarak bilinen iştirak nafakasının alınabilmesi için tek şart boşanma sonrası çocuğun velayetinin alınmasıdır. Çocuğun velayetini alan birey karşı taraftan çocuğun bakımına ilişkin maddi destek talebinde bulunabilir. Boşanma davalarında da hakimler çocuğun velayetini verirken çocuğa ilişkin iştirak nafakasına da hükmederler.

kimler nafaka alabilir

Kimler Nafaka Alabilir?

Boşanma davası sürerken veya boşanma gerçekleştikten sonra nafakayı alabilecek olan kişiler;

 • Düşük gelire sahip veya gelir sahibi olmayan kişiler

 • İş akdi sonlandırılmış, işten çıkarılmış, işten atılmış kişiler

 • Ev hanımları

 • Asgari ücretle çalışan kişiler

 • Geçici işlerde çalışan kişiler, belirli bir sabit geliri olmayanlar yoksulluk nafakası alabilmektedir.

kimler nafaka alamaz

Kimler Nafaka Alamaz?

Boşanma sonrası yoksulluk nafakası alamayacak olan kişiler;

 • Boşandıktan sonra fiilen tekrar evlenmemiş fakat başkası ile birlikte yaşayan, resmi nikah olmasa bile evli gibi yaşayan kişiler nafakayı alamazlar, eğer nafakanın ödenmesine dair bir hakim kararı var ise, birlikte yaşama durumu öne sürülerek nafakanın kaldırılması davası açılabilir.

 • Boşanma sonrası yoksulluk çekmeyecek veya hayat standardında düşüş olmayacak şekilde bir gelire sahip kişiler

 • Maaş, emekli aylığı, yaşlılık maaşı… gibi sabit bir gelire sahip kişiler

 • Yeterli miktarda sosyal yardım alan, kira geliri, yurtdışı geliri… olan kişiler

 • Bir meslek sahibi, mesleğini icra eden ve mesleğine bağlı kazancı olan kişiler

 • Bankada belirli bir miktar parası ve faiz geliri olan kişiler

 • Bir mesleği ya da yeteneği olmasına rağmen bunu isteyerek kullanmayan, kullanmaktan imtina eden kişiler

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Evlilik İptali Davası

Nafaka Arttırma Davası ( Nafakanın Yükseltilmesi)

Nafaka Artırma Davası (Nafakanın Yükseltilmesi)

Boşanma davalarında hakimlerin vermiş olduğu nafakanın miktarı nihai bir hüküm olmayıp, değişen yaşam koşullarına bağlı olarak artırılabilmektedir. Nafakanın yükseltilmesi, enflasyon karşısında nafakanın değersizleşmesi, nafakanın miktarının bir takım haklı gerekçelerle yetmemesi… gibi durumlar nafakayı yükseltme davası veya nafakayı arttırma davası konusu olabilmektedir. Örneğin iştirak nafakası ( çocuk bakım nafakası) alan bir kişi için çocuğun okula başlaması gibi değişen yaşam koşullarına bağlı olarak çocuğun masraflarının artması, nafakanın yükseltilmesi davası için bir neden oluşturmaktadır. Nafakanın artırılması için bu hususta bir dava açılması gerekir. Tıpkı boşanma davasında olduğu gibi bu davalarda da görevli mahkemeler Aile Mahkemeleri olmaktadır.

Nafakanın Düşürülmesi Davası (nafaka azaltma)

Değişen yaşam koşullarının nafakanın miktarına yansıyabileceğini belirtmiştik. Nafakanın miktarı artırılabileceği gibi nafakanın düşürülmesi de söz konusu olabilir. Nafakayı ödeyen kişi açısından gelirinde oluşan bir azalma, örneğin işlerinin kötü gitmesi, iş değişikliği nedeniyle gelir azalması… gibi durumlarda nafakanın azaltılması davası açılarak boşanma davasında hükmedilen nafakanın miktarının azaltılması talep edilebilir.

nafakanın kaldırılması davası

Nafakanın Kaldırılması Davası

Yoksulluk nafakasında hayat boyu ödenmesini engelleyen bir takım durumlar mevcuttur. Örneğin nafaka ödenen kişinin bir işte çalışmaya başlaması, düzenli bir gelire sahip olması, evlilik olmadan başkası ile yaşamaya başlaması… gibi kimi durumlar nafakanın kaldırılması açısından dava konusu olabilir. Bu tür durumlarda nafakayı ödeyen kişi nafakanın iptali davası açabilir.

Nafaka Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Nafakaya ilişkin sıklıkla merak edilen konular vardır. Nafakanın ödenmemesi, geçmişe dönük alacağı, nafakanın ne zaman kesileceği, nafakayı ödeme süresinin ne kadar olduğu… gibi bir takım sorular sıklıkla merak edilmektedir.

Geçmişe Dönük Nafaka Alacağı Nasıl Tahsil Edilir?

Öncesinde nafakaya hükmedilmiş fakat yıllarca nafakaya ilişkin alacağını almamış kişiler olabilir. Nafakanın borçlusunun bu borcunu düzenli bir şekilde ödememesi veya nafakayı hiç ödememesi durumunda, nafakanın alacaklı geçmişe dönük olarak nafakanın tahsil edilmesini gerçekleştirebilir. Bu noktada yapılması gereken nafakanın türüne göre ilamlı veya ilamsız icra takibi ile nafakanın tahsil edilmesi yoluna gidilmelidir.

Nafaka Ödememe Cezası Nedir?

Boşanma sonrası nafakayı ödemesine hükmedilen kişi, her ay bu nafakayı ödemekle yükümlüdür. Nafakanın ödenmemesi durumunda icra yoluyla tahsili mümkündür. Eğer nafakanın borçlusu nafakayı ödemez ise 3 aylık bir tazyik hapsi ile cezalandırılır. Bu üç aylık hapis nafakanın ödenmesi ile ortadan kalkar. 3 aylık hapis cezası alınması durumunda nafakaya ilişkin borcu ortadan kalkmamaktadır. Ceza çekildikten sonra yine bu alacağın tahsil yoluna gidilebilir. Eğer nafakanın borçlusu bu parayı ödeyemeyecek durumda ise nafakanın kaldırılması veya nafakanın miktarının düşürülmesi davası açabilir.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Nişanın Bozulması

Nafakanın Miktarı Nasıl Belirlenir?

Boşanma davası sürerken hakim karşı tarafın ödeme gücünü göz önünde bulundurarak nafakanın ne kadar olacağına karar vermektedir. Yani nafakayı ödeyecek kişinin ödeme gücü nafakanın miktarını belirler. Örneğin asgari ücretle çalışan bir kişinin ödeyeceği nafakayla daha yüksek ücretle çalışan kişinin ödeyeceği nafakanın aynı olması beklenmemelidir.

Çalışan Kişi Nafaka Alabilir Mi?

Çalışan eşin nafakayı alıp almaması, yaşam standartları ile ilgili bir durumdur. Örneğin evlilik içerisinde yüksek bir yaşam standardına sahip kişi eşinin kusuru sebebiyle boşanma durumunda bu yaşam standardının düşmesi sebebiyle nafakayı alabilmektedir.

Boşanma Davası Açan Taraf Nafaka Talep Edebilir Mi?

Boşanma sürecinde en fazla karşılaşılan yanlış bilgilerden birisi de boşanma davası açan tarafın nafaka tazminat gibi hak taleplerinde bulunamayacağı yönündedir. Boşanma davasını kimin açtığının önemi yoktur. Hakim dava sürecinde tarafların kusurlu olup olmadıklarını inceleyerek nafakaya ilişkin taleplerini değerlendirmektedir. Ama bilinmesi gerekir ki boşanma sürecinde doğru bir süreç yönetimi davanın kazanılmasını sağlayacak unsurlardan birisidir.

Boşanırsam Nafaka Alabilir Miyim?

Boşanma sürecinde merak edilen hususlardan birisi de boşanma durumunda nafaka alınıp alınmayacağıdır. Bu sorunun cevabı, talep edilecek nafakanın türünün ne olduğu, boşanma davasında öne sürülen sebebin ne olduğu, tarafların boşanmayı getiren olaylardaki rolü… gibi pek çok değişkene bağlı olarak farklılık gösterir. O yüzden mutlak suretle boşanma davası açmadan önce uzman bir boşanma avukatı tarafında destek alınması önerilir.

Nafakanın Süresi Var Mıdır? Nafaka Ne Kadar Süre Ödenir?

Nafakanın türüne bağlı olarak nafakanın ödeme süresi veya kesintisiz bir şekilde ödenmesi söz konusu olacaktır. Örneğin çocuk için ödenen nafakalarda çocuk 18 yaşını doldurduğunda veyahut okul üniversite okul hayatı sonlandığında nafakanın ödeme süresi de dolar. Yoksulluk nafakalarında ise, nafakanın alınmasını engelleyecek bir durumun varlığı halinde nafaka kaldırma davası açılabilir. Yukarıda nafakanın kaldırılması davasında hangi durumlarda nafakanın kaldırılacağına bir kaç örnek vermiştik.

Aldığım Nafaka Yetmiyor Ne Yapmalıyım?

Nafakanın miktarı boşanma davalarında belirlenirken kimi zaman hakimler yıllık enflasyona bağlı bir artışa hükmetmezler. Bu durumda nafakanın yıllar içerisinde enflasyon karşısında erimesi gerçekleşir. Bu gibi bir durumda ya da farklı bir durumda nafakanın yetmediği sonuçlar ortaya çıkabilir. Böylesi durumlarda nafaka yükseltme davası açılarak nafakanın miktarının yeniden belirlenmesi sağlanabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir