Basın ve Medya Hukuku

Basın ve Medya Hukuku

 Basın, günlük hayatımızda çok önemli bir yere sahip olmakla beraber kişilik haklarımızı doğrudan etkileyen yayınların basın vasıtasıyla gerçekleştirilmesi basın ve medya hukukunun gelişmesine ve uyuşmazlıkların artmasına yol açmıştır. Av. Çağla Yılmaz, hukuki prosedürü işletmeden önce iyiniyetli görüşmeler çerçevesinde içeriğin kaldırılması ve tekzip konularında çalışmalar yapmakta, neticede içerik kaldırılmaz ve tekzip yayınlanmaz ise hukuki sorunu en kısa sürece neticelendirmeye gayret göstermektedir. İyiniyetli yaklaşımının sebebi en hızlı şekilde hukuka aykırılı içeriklerin kaldırılmasını sağlamaktır.

Av. Çağla Yılmaz, basın ve medya hukuku çalışmaları kapsamında; medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarla ( televizyon kanalları) ilgili her türlü yazışmaların hazırlanması, Milli Piyango İdaresi çekiliş başvuruları ve süreç takibi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile hukuki ihtilafların çözümü Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından verilen idari para cezalarına itiraz dilekçelerinin hazırlanması, hakaret, onur kırıcı yayınlar nedeniyle maddi / manevi tazminat davaları, tekzip prosedürü, basın çalışanlarının iş sözleşmelerinin hazırlanması, basın ve medya kuruluşlarına danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi konularında uzmanlaşmıştır.