Tanıma Tenfiz Davası
26 Şub

Tanıma Tenfiz Davası

Tanıma tenfiz davası olarak adlandırılan hukuki süreç yurtdışında yargılaması yapılan ve yabancı mahkemelerce karara bağlanan hususların Türkiye’de geçerli olması ve bu kararların sonuçlarının Türkiye’de uygulanabilmesi adına açılması ger...

Çekişmeli Boşanma
18 Şub

Çekişmeli Boşanma

Boşanma davaları şekil ve usul olarak 2 farklı türde olmaktadır. Bunlardan birisi anlaşmalı boşanma davası iken boşanma davası türü çekişmeli boşanma olarak adlandırılır. Çekişmeli boşanma davası eşlerin boşanma konusunda veya boşanmanın maddi manevi...

Boşanmada Mal Paylaşımı
12 Şub

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanma süreci eşler açısından bir çok sonuç doğurmaktadır. Bu anlamda varsa çocuğun velayeti gibi manevi sonuçlar ortaya çıkabileceği gibi, boşanma sonrası mal paylaşımı yapılması da olabilmektedir. Boşanmada mal paylaşımı yapılırken belirleyici uns...

Evlilik İptali Davası
05 Şub

Evlilik İptali Davası

Evliliğin iptali 4721 sayılı Medeni Kanun’da belirli hallerin varlığı halinde evliliğin geçersiz kılınmasını sağlayan durum olarak ifade edilebilir. Çoğu zaman boşanma ile evliliğin iptali birbiriyle karıştırılabilmektedir. Boşanma evliliğin sü...

İsim Değiştirme Davası
28 Oca

İsim Değiştirme Davası

İsim değiştirme, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer alan ancak hakim takdiri ile mümkün olan bir süreçtir. İsim değişikliği yapılabilmesi için bu hususta isim değiştirme davası açılması ve dava içerisinde isim değişikliğine ilişkin hakim ka...

Velayet Değiştirme Davası
28 Oca

Velayet Değiştirme Davası

Boşanma davalarında en sık uzlaşmazlığa düşülen hususlardan birisi çocukların velayeti konusunda yaşanmaktadır. Her iki eş de boşanma neticesinde çocuklarından ayrılmak istemeyebilir fakat hakim çocuğun menfaati doğrultusunda velayeti eşlerden birisi...

Boşanma Avukatı
28 Oca

Boşanma Avukatı

Boşanma süreci taraflar açısından gerek maddi gerekse de manevi anlamda yıpratıcı bir süreç olmakla birlikte bu süreç, hukuki manada doğru yürütülmediği durumlarda tarafların boşanmanın sonuçları noktasında hak kaybı yaşamalarına sebep olmaktadır. Bo...