cinsel istismar suçu tck 103

Cinsel istismar suçu, Türk Ceza Kanununda yer alan “cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar” kapsamındadır. Türk Ceza Kanunu 103. maddesinde düzenlenmiş olan bu suçun temel unsuru çocuğa karşı işlenmiş olmasıdır. Çocuğun cinsel istismarı olarak ifade edilen bu suçta kanun kimlerin çocuk olarak nitelendirildiğine değinmiştir. Kanuna göre 18 yaşını doldurmamış kimseler çocuk olarak kabul edilmektedir.

Çocuğun Cinsel istismarı Nedir?

Kanuna göre çocuk olarak kabul edilmiş kişilere karşı işlenen cinsel suçlarda çocuğun yaşı göz önüne alındığında cinsel istismar suçu 3 farklı şekilde gerçekleşebilmektedir.

15 yaşını doldurmamış çocuklara karşı gerçekleştirilen istismar suçu, 15 yaşını doldurmuş fakat, gerçekşelen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocuklara karşı işlenen cinsel istismar ve 15 ila 18 yaş arasındaki çocuğa cebir, şiddet, tehdit, şantaj… gibi çocuğun iradesi dışında gerçekleştirilmiş cinsel istismar.

Cinsel istismar Suçunda Çocuğun Rızasına Bakılır Mı?

15 yaşından küçük çocuklarda “rıza” olmaz. O yüzden istismar suçlarında mağdur 15 yaşından küçük ise çocuğun rızası gibi bir durum söz konusu değildir. 15 yaşından büyük çocuklarda ise cinsel ilişki rızası dahilindeyse istismar suçu oluşmaz. Fakat fail açısından bir başka suç olan “reşit olmayanla cinsel ilişki suçu” işlenmiş olur. Eğer 15 yaşından büyük çocukla rızası dışında bir ilişki gerçekleşir ise yine istismar suçu işlenmiş olur.

Cinsel istismara ilişkin suçlar sıklıkla diğer cinsel suçlar ile karıştırılabilmektedir. Cinsel taciz suçu ve Cinsel Saldırı suçuna daha önce değinmiştik. Bu suçların ne olduğunu öğrenmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

Cinsel İstismar Suçu 15 yaşından küçük çocuklara karşı işlenmiş veya 15 ile 18 yaş arasındaki çocuklara tehdit, şantaj, cebir… kullanarak çocuğun iradesi dışında gerçekleştirilen cinsel suçları ifade eder.

çocuğa yönelik cinsel istismar

Cinsel İstismar Suçu (TCK 103)

Çocuğa yönelik cinsel istismar suçu Tük Ceza Kanunu’nun 103. Maddesinde düzenlenmiş olup söz konusu fiilin gerçekleşme şekli suçun basit cinsel istismar veya nitelikli cinsel istismar olup olmadığını belirlemektedir. Çocuğa yönelik basit istismar ile nitelikli cinsel istismarın cezaları farklı olmaktadır. Basit istismar suçunda cinsel arzuların tatmini maksadıyla çocuğa yönelik cinsel ilişki noktasına varmayan fiiller gerçekleştirilmektedir. Nitelikli cinsel istismarda ise yine çocuğa yönelik olup, çocuğun vücuduna organ veya başka bir cismin sokulması ile gerçekleşmektedir. İki suç da cinsel istismarı ifade etmekle birlikte birisinde nitelikli diğerinde basit istismar söz konusu olmaktadır.

basit cinsel istismar suçu ve cezası

Basit Cinsel İstismar Suçu Nedir?

Türk Ceza Kanununda yer alan istismar suçunun basit hali, çocuğun vücuduna yönelik cinsel tatmin amaçlı fakat cinsel ilişki düzeyinde olmayan fiillerdir. Bu suçun oluşması için cinsel arzu ve istekle davranışın sergilenmesi yeterlidir. Suçu işleyen kişinin sonuç itibariyle tatmin olup olmaması suçun varlığını etkilemez. Basit istismar suçunda fiziksel temas olup olmamasına göre suçun şekli de değişmektedir.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Ceza Avukatı

Çocuğa Sarkıntılık Suçu ( Sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar)

Çocuğa yönelik sarkıntılık davranışı basit istismar suçunu oluşturmaktadır. Bu noktada gerçekleştirilen davranışta çocuğa fiziksel bir temas söz konusu olup, cinsel ilişki düzeyinde olmayan fakat yine de çocuğa fiziksel temasın söz konusu olduğu suç tipidir. Örnek vermek gerekirse, cinsel amaçla çocuğun bacağına dokunmak, cinsel amaçlı çocuğu okşamak… gibi fiiller çocuğa sarkıntılık suçunu doğurmaktadır.

Çocuğa Cinsel Taciz Suçu ( Taciz Düzeyinde Cinsel İstismar)

Çocuğa yönelik cinsel taciz suçunda, cinsel amaçla çocuğa fiziksel bir temas olmadan gerçekleşen istismar durumudur. Sarkıntılık düzeyinde istismardan farkı fiziksel bir temas olmamasıdır. Çocuğa yapılan cinsel taciz suçuna örnek vermek gerekirse, çocuğa laf atma, “bacağına dokunayım mı” şeklinde çocuğa soru sorma, “seni öpeyim mi” gibi sözler cinsel taciz suçunu oluşturmaktadır.

Basit Cinsel İstismar Suçunun Cezası Ne Kadar?

İstismar suçunun basit hali ile işlenmiş olduğu durumlarda alınacak cezalar aşağıdaki şekilde olmaktadır.

 • TCK 103/1 madde ve fıkrasına göre basit cinsel istismar suçu işleyen kişi 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.

 • İstismar suçunun basit halinde sarkıntılık düzeyinde çocuğa yönelik eylemlerin cezası 3 yıl ile 8 yıl arasında olmaktadır.

 • Basit cinsel istismar suçlarında mağdurun yaşının 12’den küçük olması durumunda alınacak olan ceza 10 yıldan az olmamakla birlikte, suçun sarkıntılık düzeyinde olması durumunda alınacak olan ceza 5 yıldan az olamaz.

Basit Cinsel İstismar Suçunda Daha Fazla Cezayı Gerektiren Haller

 • Basit cinsel istismarın birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilmesi

 • İnsanların bir arada ve toplu olarak yaşamak zorunda olduğu ortamların verdiği kolaylıktan yararlanarak gerçekleştirilmesi.

 • 3. derece akraba, hısım dahil, üvey anne, üvey baba, üvey kardeş veya evlat edinilen kişi tarafından gerçekleştirilmesi

 • Vasi, öğretici, eğitici, bakıcı… gibi bakım veya gözetim yükümlülüğü olan kişiler tarafından gerçekleştirilmesi

 • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin doğurduğu kolaylıktan yararlanmak suretiyle gerçekleştirilmesi

Yukarıda belirtilen şekilde gerçekleştirilmiş basit istismar suçlarında alınacak olan ceza yarı oranında artırılmaktadır. Ayrıca basit istismar suçunun cebir, şiddet veya tehdit gibi iradeyi etkileyen hususlarla işlenmesi durumunda ceza yarı oranında artırılır.

Basit istismarda alınacak olan cezayı arttıran hallerin birden fazlasının yer aldığı suçlarda her hal için yarı oranında ceza artırımı uygulanır. Örneğin basit cinsel istismarın birden fazla kişiyle işlenmesi ve bu suçu işleyen kişilerin kamu görevlisi olması durumunda önce suçun cezası yarı oranında artırılıp, sonra tekrar yarı oranında artırılarak nihai ceza uygulanır.

Basit istismar suçlarında söz konusu suç ile birlikte kasten yaralamanın gerçekleşmesi durumunda kasten yaralama suçunun hükümleri de uygulanır. Diğer yandan mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölmesi durumunda basit cinsel istismar suçunu işleyen kişi müebbet hapis cezasına çarptırılır.

nitelikli cinsel istismar suçu ve cezası

Nitelikli Cinsel İstismar Suçu ( TCK 103)

Çocuğa yönelik cinsel istismar suçlarında, suçun nitelikli hali, failin çocuğun vücuduna organ veya farklı bir cisim sokması ile gerçekleşmektedir. Türk Ceza Kanunu 103. madde 2. fıkrasında nitelikli istismar suçu düzenlenmiştir.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Gasp Suçu ( Yağma Suçu) TCK 148 - 150

Bahsi geçen suçta fail, çocuğun vücuduna cinsel organ veya başka bir cisim sokmak suretiyle suçu işler. Suçun işleniş biçiminde yalnızca çocuğun vücuduna penis sokulması gerekmez. Söz konusu suçun varlığından bahsedilebilmesi için farklı bir cisim örneğin kalem, sopa, parmak… gibi herhangi bir şeyin çocuğun vücuduna ( vajinal, anal, oral) sokulması yeterlidir. Nitelikli istismar suçunda, basit istismardan farklı olarak cinsel amaçlı gerçekleştirme şartı yoktur. Yani hangi maksatla olursa olsun, çocuğun vücuduna penis veya bir cisim sokulması durumunda Nitelikli Cinsel İstismar Suçu oluşmuştur. Burada kanunda ayrıntılı bir açıklama olmamakla birlikte vajinal, anal veya oral bölgelere sokulan sair cisimler veya organların kast edildiği kabul edilir. Daha açık bir ifadeyle örneğin çocuğun kulağına çakmak gibi bir cisim sokulması, nitelikli cinsel istismar suçu değil, eziyet suçunu oluşturmaktadır.

Nitelikli Cinsel istismar Suçunun Cezası Kaç Ne Kadar?

Cinsel istismarın nitelikli haliyle işlendiği duurmlarda verilecek olan ceza aşağıdaki gibi olmaktadır;

 • Cinsel istismar suçunun vücuda bir organ veya sair cisim sokulması şeklinde işlendiği durumlarda 16 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezası verilir. Eğer cinsel istismara uğrayan mağdurun yaşı 12’den küçük ise verilecek olan ceza 18 yıldan aşağı olamaz.

Nitelikli Cinsel İstismarda Cezayı Artıran Haller

 • Nitelikli cinsel istismar suçunun birden fazla kişiyle işlenmesi

 • Toplu olarak bir arada yaşamanın zorunluluğundan doğan kolaylıkla nitelikli istismarın gerçekleştirilmesi

 • 3. derece akraba dahil, hısım ilişkisi içerisinde olunan kişilere karşı işlenmesi, üvey anne, üvey baba, üvey kardeş veya evlat edinilen kişi tarafından gerçekleştirilmesi

 • Vasi, öğretici, eğitici, bakıcı… gibi koruma ve gözetim yükümlülüğü olan kişiler tarafından gerçekleştirilmesi

 • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak gerçekleştirilmesi

Yukarıda belirtilen hallerde nitelikli istismar suçunun cezası yarı oranında artırılmaktadır. Ayrıca nitelikli istismar suçu cebir, şiddet ya da silah kullanarak işlendiği taktirde ceza yarı oranında artırılmaktadır.

Basit cinsel istismarda olduğu gibi, nitelikli cinsel istismarda da suçun cezasını artıran hallerin birden fazla olduğu vakalarda her hal için yarı oranda cezanın artırılması söz konusu olmaktadır. Örneğin üvey babanın çocuğuna tehdit ile cinsel istismarda bulunduğu bir olayda önce nitelikli cinsel istismar cezası üvey baba tarafından işlendiği sebebiyle yarı oranında artırılacak, sonrasında tehdit ile gerçekleşmesi sonucu tekrar yarı oranında artırılacaktır.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Dolandırıcılık Suçu

Nitelikli cinsel istismarda, suç işlenirken yaralama durumunun oluşması durumunda cebir ve şiddetten dolayı kasten yaralama suçunun hükümleri de uygulanır.

Nitelikli istismar suçunun neticesinde mağdur çocuğun bitkisel hayata girmesi veya ölmesi durumunda fail ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılır.

Cinsel İstismar Suçu Avukatı

Çocuğa yönelik cinsel saldırı ve taciz suçlarında hukuki anlamda sağlıklı bir soruşturma ve dava süreci yürütülmesi gerek mağdur gerekse de fail açısından son derece önemli bir husustur. Bu manada cinsel istismar suçlarında ve ceza hukuku alanında deneyimli bir avukat tarafından destek alınması yaşanılan hukuki itilafın giderilmesi açısından elzemdir. Ceza avukatı olarak hizmet veren hukuk büromuzda bu konuda uzman kadromuz ile profesyonel bir süreç yönetimi gerçekleştirmekteyiz. Cinsel istismar ve çocuğa yönelik cinsel suçlar ile ilgili olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

Cinsel İstismar Suçlarında Sıkça Sorulan Sorular

Cinsel İstismar Suçunda Hangi Mahkeme Görevlidir?

İşlendiği iddia edilen suç eğer sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar ise, görevli mahkeme, Asliye Hukuk Mahkemesi olmaktadır. Fakat nitelikli cinsel istismara konu davalarda görevli mahkemeler Ağır Ceza Mahkemeleridir.

Çocuğa Tecavüz Etmenin Cezası Ne Kadar?

Tecavüz suçu hukuki tabiri ile “cinsel saldırı suçu” olarak ifade edilmektedir. Çocuğa karşı işlenen cinsel saldırı suçu, nitelikli cinsel istismardır. Yukarıda nitelikli cinsel istismar suçunun cezası, bu suçun cezasını artıran halleri görebilirsiniz.

Cinsel İstismar Suçunun Zamanaşımı Süresi Ne Kadar?

İstismar suçunda dava açılabilmesi için gerekli zamanaşımı süresi 15 yıl olmaktadır. Suç işlendikten sonra 15 yıl içerisinde soruşturma yapılabilmekle birlikte aynı sürede kamu davası açılabilir.

Cinsel istismar Suçunda Şikayet

Çocuğa yönelik cinsel istismar suçları şikayete bağlı bir suç olmamaktadır. O nedenle savcılık tarafından resen soruşturma yapılır ve kamu davası açılır. Mağdur veya ailesinin şikayette bulunmaması veya şikayetini geri çekmesi gibi bir durum suçu düşürmez. Savcılık suçu öğrendikten sonra soruşturmayı yürütür ve kamu davası açılır.

Cinsel İstismar Suçu Para Cezasına Çevrilir mi?

Hayır istismar suçlarında verilen hapis cezasının para cezasına çevrilmesi gibi bir durum söz konusu olamaz.

Cinsel İstismar Suçunda HAGB (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) Kararı Verilir mi?

Hayır cinsel istismarda HAGB kararı verilmez.

Cinsel İstismarda Suçunda Uzlaşma Olur Mu?

Uzlaşma suçu işleyen ile suçun mağdurunun uzlaşmacı aracılığı ile anlaşması durumudur. Çocuğa yönelik cinsel istismarda uzlaşma hükümlerinin uygulanması gibi bir durum söz konusu olamaz.

Cinsel İstismarda Şikayetten Vazgeçebilir Mi?

Cinsel istismar şikayete bağlı bir suç değildir. Bu sebeple savcılık resen soruşturma başlatır. Mağdurun veya mağdurun ailesinin şikayetten vazgeçmesi gibi bir durum olmaz. Zira savcılık soruşturması sonrası kamu davası açılır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir