cinsel taciz suçu

Cinsel arzuların ve isteklerin karşılanması amacıyla bir kişinin başka bir kişiye karşı fiziksel temas olmaksızın gerçekleştirdiği rahatsız etme eylemi “Cinsel Taciz” olarak adlandırılır. Cinsel Taciz genel olarak halk arasında sözlü taciz ya da laf atma olarak da bilinmekle birlikte bu tür davranışlar Türk Ceza Kanunu kapsamında cinsel taciz suçu olarak nitelendirilmektedir. Kanun cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar kapsamında yer alan cinsel taciz suçu ve bu suçun cezasını 105. maddede açıkça ifade etmiştir.

cinsel taciz suçu tck 105

Cinsel Taciz Suçu Nedir?

Cinsel taciz suçu cinsel arzuların giderilmesi maksadıyla bir kişinin başka bir kişiyi fiziksel temas olmaksızın rahatsız etmesi neticesinde gerçekleşen suç şeklidir. Cinsel taciz ve cinsel saldırı suçları birbirlerinden farklı suç tipleri olup sıklıkla karıştırılabilmektedir. Cinsel taciz suçunda herhangi bir fiziksel temasın bulunmaması gerekir. Cinsel saldırı suçunda ise cinsel arzu ve isteklerin giderilmesi maksadıyla fiziksel temasın varlığı şarttır. Cinsel taciz suçunu işleyen kişi temas olmaksızın karşı tarafı rahatsız eder. Bu bağlamda karşılaşılan davranışın cinsel taciz suçu kapsamında yer alması için temasın olmaması ve cinsel amaçlı gerçekleşmiş olması gerekir.

cinsel taciz suçu işleme

Cinsel Taciz Suçu Nasıl İşlenir?

Cinsel taciz suçlarında yukarıda da değindiğimiz üzere eylemin cinsel amaçlı yapılması şartı vardır. Cinsel amaçlı olmadığında farklı bir suçun varlığından bahsedilebilir. Örneğin sözlü bir taciz cinsel amaçlı gerçekleştirilirse cinsel taciz suçu kapsamında nitelendirilirken, cinsel anlamda yapılmamış olduğu durumlarda işlenen suç, tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sukununu bozma gibi farklı suç tiplerinden bahsedilebilir. Söz konusu cinsel amaçlı davranışların kaç kere yapıldığı, kime karşı yapıldığı ya da ne kadar süre devam ettiği, suçun işlenmiş olduğu gerçeğini değiştirmemekte olup suçun basit şekilde mi yoksa nitelikli hali olarak mı işlendiğini ortaya koyar.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Cinsel taciz suçları, Sözlü cinsel taciz şeklinde gerçekleşebileceği gibi yazılı şekilde ya da belirli vücut hareketleri gibi görsel rahatsızlık sonucu da ortaya çıkabilir. Örneğin bir kimseye cinsel amaçlı laf atma, cinsel içerikli fotoğraf gönderme, cinsel organını gösterme, el hareketi yapma gibi farklı şekillerde bu suç işlenebilmektedir.

Sözlü Cinsel Taciz

Sözlü olarak gerçekleşen cinsel tacizlerde suçu işleyen kişi, suçun mağdurunun duyabileceği şekilde cinsel amaçlı ettiği sözler olarak açıklanabilir. Suçu işleyen kişi mağdura “sevişelim mi” “seninle sevişmek istiyorum” … gibi maksadı cinsel arzu ve isteklerin giderilmesi olan davranışlar sergileyebileceği gibi “yavrum” “güzelim” “fıstık” … gibi cinsel amaç güden sesleniş şekillerinde de bulunabilir.

Whatsapp’dan Cinsel Taciz

Günümüzde teknoloji ve internetin yaygınlaşması bir takım suçların farklı şekillerde işlenmesine neden olabilmektedir. Whatsapp’dan cinsel taciz suçu işlenmesi bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Oldukça sık rastlanan bu durum cinsel amaçlı olarak telefon uygulaması üzerinden bireyler bu suçu işlemektedirler.

Facebook’ta Cinsel Taciz ve Instagram’da Cinsel Taciz

Tıpkı whatsapp uygulamasında olduğu gibi Facebook’ta cinsel taciz ve instagram’da cinsel taciz vakaları da sıklıkla yaşanabilmektedir. İnternet üzerinden gerçekleşen bu tür davranışlar cinsel amaçla gerçekleştiğinden ve fiziksel bir temas söz konusu olmadığından cinsel taciz suçu kapsamında değerlendirilmektedir.

Twitter’dan Cinsel Taciz

Sosyal medya ve internet bu tür taciz durumlarına sıklıkla konu olabilmektedir. Özellikle kişilerin gerçek isim ve soyisimleriyle var olmadıkları internet ortamlarında cinsel taciz davranışı daha sık gerçekleşmektedir.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Şantaj Suçu (TCK 107)

Mail Yoluyla Cinsel Taciz

Teknolojik yolların araç olarak kullanılması durumu mail ve e-posta yoluyla cinsel taciz suçunun işlenebilmesine neden olabilmektedir.

cinsel taciz suçunun cezası ne kadar

Cinsel Taciz Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesinde cinsel tacizin ne kadar cezası olduğu açıkça ifade edilmiştir. Burada suçun basit mi yoksa nitelikli halinin mi işlenmiş olduğu alınacak cezanın ne kadar olacağını belirler.

Basit Cinsel Taciz Suçunun Cezası

Basit cinsel taciz suçunun cezası 3 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası veya adli para cezası olmaktadır. Fakat cinsel tacizin çocuğa karşı işlenmesi durumunda alınacak hapis cezası altı 6 ay ile 3 yıl arasında olacaktır.

Nitelikli Cinsel Taciz Suçunun Cezası

Cinsel tacizin nitelikli olan;

  • Kamu görevinin veya aile içi ilişkilerin verdiği kolaylıkla tacizin işlenmesi,
  • Vasi eğitici öğretici bakıcı koruyucu aile ya da sağlık hizmeti veya koruma hizmeti, bakım gözetim yükümlülüğü olan kişiler tarafından tacizin işlenmesi,
  • Aynı işyerinde çalışmanın verdiği kolaylıkla tacizin işlenmesi,
  • Posta veya elektronik haberleşme gibi araçların sağladığı kolaylıkla tacizin işlenmesi,
  • Teşhir yoluyla tacizin işlenmesi

gibi durumlarda cinsel taciz suçunun cezası yarı oranında artırılır. Eğer cinsel taciz mağduru kişi, söz konusu suç sebebiyle işinden, okulundan ya da ailesinden ayrılmak zorunda kaldıysa suçun cezası 1 yıldan az olamaz.

cinsel taciz suçu ceza avukatı

Cinsel Taciz Suçu Avukatı

Cinsel taciz suçlarında hukuki sürecin doğru yürütülmesi sağlıklı bir yargılama ve soruşturma yapılabilmesi anlamına gelmektedir. Bu durum gerek mağdur açısından gerekse de suçu işleyen kişi açısından hak kaybını önleyeceğinden. Cinsel taciz suçlarında deneyimli bir ceza avukatı tarafından hukuki destek alınması önerilmektedir.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Gasp Suçu ( Yağma Suçu) TCK 148 - 150

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir