dolandırıcılık suçu tck 157 158

Dolandırıcılık Suçu, hileli davranışlarla bir kimseyi aldatarak, bu kişinin veya bir başkasının mağdur olmasına, diğer yandan kendisine veya bir başkasına bu davranış sebebiyle yarar sağlamasına dolandırıcılık suçu denir.

Dolandırıcılık Nedir?

Dolandırıcılık, haksız bir çıkar sağlama adına birisini aldatacak eylemlerde bulunulması olarak ifade edilebilir. Türk Ceza Kanunu’nda 157. madde ve 158. maddede dolandırıcılık davranışının suç kapsamında yer aldığı ve bu suçun şartları,cezası,sonuçları düzenlenmiştir. Dolandırıcılık günümüzde en sık rastlanan suçlardan olup bu suç farklı şekillerde meydana gelebilmektedir. Neticesinde hileli davranışlar ile kişi kendisine veya bir başkasına menfaat sağlamakta ve bu davranışlardan mağdur ortaya çıkmaktadır.

Dolandırıcılık Suçu TCK 157-158

Dolandırıcılık suçu hileli fiiller ile bir kişinin aldatılmak suretiyle kişinin kendisine veya bir başkasına yarar sağlaması şeklinde ifade edilmiştir. Türk Ceza Kanunu bu tür fiilin suç kapsamında değerlendirildiğine ilişkin 157. ve 158. maddelerde yer vermektedir. Söz konusu dolandırıcılık suçunun işleniş şekli bakımından basit dolandırıcılık suçu ve nitelikli dolandırıcılık suçu olarak ikiye ayrılmaktadır.

dolandırıcılık suçu şartları

Dolandırıcılık Suçunun Şartları Nelerdir?

Dolandırıcılık suçu farklı şekillerde işlenebildiğini belirtmiştik. Bu bağlamda dolandırıcılık eyleminin temelde altyapısını oluşturan unsurlar 3 şarta bağlıdır. Buna göre;

 • Dolandırıcılığın işlenmiş olmasından bahsedilebilmesi için ortada hileli bir davranışın varlığı gereklidir. Yani mağdur kişinin irdeleme eğilimini ortadan kaldıracak hareketler ve davranışlar sergilenmiş olması gerekir.

 • Dolandırıcılık fiilini işleyen bireyin sergilediği hileli davranışların muhatabını aldatacak özellikte olmalıdır.

 • Son olarak dolandırıcılıktan bahsedilebilmesi için fiili işleyen kişinin kendisi için veya 3. bir kişi için haksız bir menfaat elde etmesi gerekmektedir. Bu haksız faydanın elde edilmesi adına bilerek ve isteyerek kişinin hileli davranışlarda bulunması durumunda dolandırıcılıktan bahsedilebilir. Aynı zamanda hileli davranışlar ile mağdurun zararı arasında bir illiyet bağı söz konusu olmalıdır. Mağdurun zararı ise ekonomik bir zarar olmalıdır.

basit dolandırıcılık suçu tck 157

Basit Dolandırıcılık Suçu (TCK 157)

Türk Ceza Kanunu 157. maddesinde dolandırıcılığın basit hali düzenlenmiş olup, Söz konusu madde uyarınca kendisi veya 3. bir kişi için menfaat elde etmek amacıyla hileli davranışlarda bulunarak aldatma fiili basit dolandırıcılık suçu sayılmıştır.

nitelikli dolandırıcılık suçu tck 158

Nitelikli Dolandırıcılık Suçu ( TCK 158)

Nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık kapsamındaki fiillerin belirli şekillerde gerçekleştirilmesi sonucu, suçun cezasını ağırlaştırdığı durumları ifade etmektedir. Türk Ceza Kanununda 158. maddede düzenlenen dolandırıcılığın nitelikli hali aşağıdaki şekillerde işlendiğinde ortaya çıkar.

 • Dinin İstismar edilmesi sonucu dolandırıcılık

 • Zor durumda olan bir kişinin bu durumundan faydalanarak gerçekleştirilen dolandırıcılık

 • Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından faydalanarak gerçekleştirilen dolandırıcılık

 • Kamu kurum veya kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen ya da bu kurumların zararına işlenen dolandırıcılık

 • Basın ve yayın kuruluşlarının sağladığı kolaylıktan faydalanılarak işlenen dolandırıcılık

 • Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen dolandırıcılık

 • Banka veya Kredi kurumlarının araç olarak kullanılması ile işlenen dolandırıcılık

 • Sigorta bedelini alma amacıyla işlenen dolandırıcılık

dolandırıcılık suçunun cezası ne kadar kaç yıl

Dolandırıcılık Suçunun Cezası Ne Kadar?

İşleniş şekli bakımından basit veya nitelikli dolandırıcılık olarak düzenlenen suçların cezaları farklı olmaktadır. Ayrıca suçun nitelikli dolandırıcılık veya basit dolandırıcılık olması dışında suçun cezasını artıran haller de mevcuttur. Kimi durumlarda ceza alt sınırı yukarı çekilerek daha yüksek bir hapis cezasına hükmedilebilmektedir.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Cinsel İstismar

Basit Dolandırıcılık Suçunun Cezası ( TCK 157)

Türk Ceza Kanunu 157. maddesinde düzenlenen basit dolandırıcılığın cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ce 5000 güne kadar adli para cezası şeklinde ifade edilmiştir. Kanuna göre hapis cezası ve adli para cezası birlikte verilecek bir yaptırım şeklini öngörür. Diğer bir ifadeyle basit dolandırıcılık suçunu işleyen kişi hem hapis cezası alır hem de adli para cezası alır. Verilecek olan adli para cezası suç neticesinde oluşan maddi zararın büyüklüğüne göre hesaplanmaktadır.

Nitelikli Dolandırıcılık Suçunun Cezası (TCK 158)

Nitelikli dolandırıcılıkta 2016 yılında yapılan düzenlemeye göre 24.11.2016 tarihinden önce gerçekleştirilmiş olan nitelikli dolandırıcılık suçlarında verilecek olan ceza 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası olarak belirtilmişti. Yeni 6763 sayılı Kanunda 158. madde tekrar düzenlenmiş olup, nitelikli dolandırıcılığın cezası 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezası olmaktadır. Nitelikli dolandırıcılık suçunda alt sınırı artıran haller mevcuttur. Buna göre aşağıda yer alan şekillerde işlenmiş nitelikli dolandırıcılık suçlarında suçun cezası 4 yıldan az olmamakla birlikte, verilecek olan adli para cezası, mağdurun yaşadığı maddi zararın 2 katına kadar olacaktır.

 • Bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenen dolandırıcılık suçu

 • Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olan dolandırıcılık suçları

 • Failin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak gerçekleştirdiği dolandırıcılık

 • Failin kendisini banka veya kredi kurumu çalışanı olarak göstererek gerçekleştirdiği dolandırıcılık

 • Kamu görevlisi tanıdığı olduğu ve iş görme vaadiyle gerçekleşen dolandırıcılık

 • Sigorta bedelini alma maksatlı işlenen dolandırıcılık

 • Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen dolandırıcılık

Bu yukarıda sayılan hallerde nitelikli dolandırıcılık suçunun alt sınırı 4 yıldan başlamaktadır. Ayrıca alınacak olan para cezası da mağdurun yaşadığı zararın 2 katından fazla olmayacak şekilde hesaplanır.

dolandırıcılık suçu avukatı

Dolandırıcılık Suçu Avukatı

Dolandırıcılık suçlarında hukuki sürecin doğru yürütülmesi önemli bir husustur gerek mağdur açısından gerekse de suçu işleyen kişi açısından bu sürecin yanlış yönlendirilmesi yeni mağduriyetler ortaya çıkarabilir. Bu bağlamda gerek soruşturma aşamasında gerekse de dava sürecinde uzman bir ceza avukatı ile hareket etmek mutlak fayda sağlayacak hususlardan birisidir. Dolandırıcılık suçu avukat ile yürütüldüğünde olası hak kayıpları ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi mümkün olacaktır. O nedenle bu sürecin bir ceza avukatı ile yürütülmesi önerilir.

Dolandırıcılık Yöntemleri

Dolandırıcılık suçu kapsamında sıklıkla karşılaşılan bir takım aldatıcı ve hileli fiiller mevcuttur. Bu tür dolandırıcılık yöntemleri en fazla karşılaşılan ve insanları mağdur eden yöntemler olup sıklıkla ceza davalarına konu olmaktadır. Aşağıda en sık karşılaşılan dava konusu dolandırıcılık yöntemleri yer almaktadır.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Örgüt Kurma, Üyeliği, Yöneticiliği Suçu ve Cezası (TCK 220-314)

Banka ve Kredi Kartı Dolandırıcılığı

Banka ve kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması neticesinde işlenilen nitelikli dolandırıcılık kapsamındaki suçlardır. Aynı zamanda bilişim sistemleri kullanılarak da işlenebilmektedir. İnternet bankacılığı dolandırıcılığı, kredi kartı kopyalanması, telefon uygulamaları yöntemiyle dolandırıcılık, banka hesabının boşaltılması… gibi değişik şekillerde gerçekleşebilmektedir.

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

İnternetin yaygınlaşması ile birlikte en sık gerçekleşen dolandırıcılık yöntemlerinden birisi de internetten dolandırılma veya internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri olmaktadır. Facebook dolandırıcılığı, instagram dolandırıcılığı, twitter dolandırıcılığı gibi sosyal paylaşım siteleri üzerinden dolandırma yöntemi sıklıkla karşılaşılan ve dolandırıcılık davalarına konu olan yöntemlerden birisidir. Ayrıca emlak ve araç satış sitelerinde dolandırıcılık da bilişim araçlarının kullanılması suretiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerinden birisidir. İnternet sitelerinde dolandırıcılık yapan kişiler açısından suçun kapsamı nitelikli dolandırıcılık olup yargılama Türk Ceza Kanunu 158. maddesine göre yapılmaktadır.

Telefon Dolandırıcılığı

Sıklıkla karşılaşılan dolandırıcılık yöntemlerinden birisi de telefon dolandırıcılığı olup insanları çeşitli şekillerde kandırarak mağdur etme ve neticesinde çıkar sağlama şeklinde gerçekleşen bir yöntemdir. Bu yöntemde kendisini telefonda, kamu görevlisi (polis, asker,savcı, komiser…) gibi veya banka görevlisi gibi göstererek dolandırma fiili gerçekletirilmektedir. Nitelikli dolandırıcılık kapsamında yer alan bu suçlarda sağlıklı bir hukuki süreç için soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde doğru adımların atılması gerekir. Bu noktada ceza avukatı tarafından destek alınması mağdur açısından bu mağduriyetin giderilmesini sağlarken, dolandırıcılık fiilini işlediği iddia edilen kişiler açısından da hukuki haklarının korunması sağlanabilmektedir.

Dinin İstismar Edilmesi Şeklinde İşlenen Dolandırıcılık Suçu

Dini aldatma aracı olarak kullanılarak işlenilen dolandırıcılık suçları, nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilmektedir. Kişilerin inancı ve önemsediği değerlerin istismar edilerek dolandırıcılık faaliyetinde kandırma aracı olarak kullanılması durumunda fail, nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiş sayılır. Örneğin cin çıkarma, büyü yapma… gibi faaliyetler dinin istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık kapsamında değerlendirilmektedir.

Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanarak İşlenen Nitelikli Dolandırıcılık

Bu tür dolandırıcılık suçunda fail, mağdurun algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanarak suçu işlemektedir. Mağdur kimi zaman yaşlı, kimi zaman akıl hastası, kimi zaman da sarhoş olabilmektedir. Diğer yandan bir kaza anında yaşanılan şok hali ya da yaş olarak küçük olunması sebebiyle de algılama yeteneği zayıf olabilir. Bu şekilde işlenen dolandırıcılık suçları, nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamındadır.

Kamu Kurumlarının Zararına Olan Nitelikli Dolandırıcılık

Kimi zaman dolandırıcılık suçu işlenirken kamu kurum ve kuruluşlarının zararı ortaya çıkabilmektedir. Bu şekilde gerçekleşen dolandırıcılık suçu, nitelikli dolandırıcılık kapsamında olup TCK 158. maddesi uyarınca cezalandırılmaktadır. Bu suçun varlığından söz edilebilmesi için dolandırıcılık neticesinde kamu kurum veya kuruluşlarının zarara uğraması gerekmektedir. Fail bilerek ve isteyerek kamuyu zarara uğratacak şekilde dolandırıcılık suçunu işler ise, nitelikli dolandırıcılık kapsamında işlem yapılmaktadır. Devleti kurumlarını dolandırma suretiyle işlenen dolandırıcılık suçlarında hukuki sürecin doğru yürütülmesi önemlidir. O nedenle bu süreçte uzman bir ceza avukatı ile hareket edilmesi önerilir.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Kamu Görevlisi Olduğunu Söyleyerek Nitelikli Dolandırıcılık

Kamu görevlisi olduğunu belirterek hileli davranış sergileyip, dolandırıcılık yapan kişiler nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında yargılanırlar. Bu tür dolandırıcılık yöntemleri sıklıkla yaşanabilmektedir. Yukarıda telefon dolandırıcılığı örneğinde verdiğimiz gibi kişi kendisini polis, jandarma, hakim, savcı… gibi sıfatlarla tanıtarak dolandırıcılık suçunun nitelikli halini işlemiş olmaktadır. Bu tür dolandırıcılık suçlarında fail, kendisini kamu görevlisi olarak gösterip, bir menfaat kazanmayı amaçlamaktadır. Fail Türk Ceza Kanunu 158. maddesi uyarınca nitelikli dolandırıcılık kapsamında cezalandırılır.

Aynı şekilde kendisini banka çalışanı, kredi kurumu çalışanı gibi göstererek yapılan dolandırıcılık yöntemlerinde de nitelikli dolandırıcılık suçu esaslarına göre yargılama yapılır.

Dolandırıcılık Suçunda Cezayı Arttıran Haller Nelerdir?

2016 tarihli yeni düzenleme kapsamında, dolandırıcılık suçunun basit ve nitelikli halleri neticesinde verilen cezaları arttıran bir takım durumlar mevcuttur. Dolandırıcılık suçunda cezayı arttıran haller aşağıdaki şekildedir;

 • Dolandırıcılığın üç veya daha fazla kişiyle işlenmesi durumunda basit dolandırıcılık suçlarında 1,5 ile 7,5 yıl arasında hapis ayrıca 7500 güne kadar adli para cezası verilmektedir. Nitelikli dolandırıcılığın üç veya daha fazla kişi ile işlenmesi durumunda ise, 4,5 yıldan 15 yıla kadar hapis ayrıca 7500 güne kadar adli para cezası verilir.

 • Dolandırıcılık suçunun üç veya daha fazla kişi ile şu şekillerde işlenmesi durumunda verilecek cezanın alt sınır 6 yıl olmaktadır. Yani aşağıdaki şekilllerden herhangi birisinin yer aldığı durumlarda verilecek hapis cezası 6 yıldan az olamaz.

  Kamu kurumunun zararına olacak şekilde işlenmesi

  Bilişim Sistemlerinin araç olarak kullanılması

  Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması

  Banka veya kredi kuruluşlarınca tahsis edilmemesi gereken kredilerin açılmasını sağlamak amacıyla

  Sigorta bedelini almak amacıyla

  Failin kendisini kamu çalışanı veya banka, sigorta veya kredi kuruluşu çalışanı olarak tanıtması şeklinde işlenmesi durumlarında alınacak olan cezalar 6 yıldan az olamaz.

 • Bir suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde dolandırıcılık suçunun işlenmesi durumunda, basit dolandırıcılığın cezası, 2 yıldan 10 yıla kadar hapis ayrıca 10000 güne kadar adli para cezası olmaktadır. Suç örgütü faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık suçu işlenmesi durumunda ise 6 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ve 10000 güne kadar adli para cezası verilmektedir.

 • Bir suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde aşağıda yer alan şekillerde nitelikli dolandırıcılık suçunun işlendiği durumlarda verilecek olan hapis cezasının alt sınırı 8 yıl olup 8 yıldan az ceza verilemez.

  Kamu kurumunun zararına olacak şekilde işlenmesi

  Bilişim Sistemlerinin araç olarak kullanılması

  Banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması

  Banka veya kredi kuruluşlarınca tahsis edilmemesi gereken kredilerin açılmasını sağlamak amacıyla

  Sigorta bedelini almak amacıyla

  Failin kendisini kamu çalışanı veya banka, sigorta veya kredi kuruluşu çalışanı olarak tanıtması şeklinde işlenmesi durumlarında alınacak olan cezalar 6 yıldan az olamaz

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir