gasp suçu yağma suçu

Gasp suçu (yağma suçu) bir başkasına ait olan malın “cebir veya şiddet” kullanılması suretiyle alınması suçudur. Türk Ceza Kanunu’nda 148. madde ile 150 madde arasında düzenlenen gasp suçu kişilerin mal varlıklarına yönelik işlenen suçlardan birisi olup işleniş şekli bakımında basit ve nitelikli olabilmektedir.

Gasp Suçu ( Yağma Suçu) Nedir?

Gasp suçu işleyen kişi, mağdur bireyin malını cebir ve şiddet kullanarak mağdurun rızası dışında alıkoymasıdır. Gasp suçu sıklıkla hırsızlık suçu ile karıştırılabilmektedir. Bu noktada gasp suçunda fail, mağdurun malı kendisine teslim etmesine yönelik veya malı yerinden alırken mağdurun karşı koymamasına yönelik cebir ve şiddet uygular. Bu yönüyle hırsızlık suçundan farklılık göstermektedir. Her iki suçta da başkasının malının alınması söz konusuyken, gasp suçunda (yağma suçu) malı alırken cebir ve şiddet uygulanmaktadır.

Yağma Suçunun Şartları Nelerdir? (gasp suçunun şartları)

Bir fiilin yağma suçu ( gasp suçu) olarak adlandırılabilmesi için iki ana unsurdan bahsedilebilir. Birincisi malın başkasına ait olmasıdır. Başkasına ait olan mal kavramı zilyedlik yani kullanma hakimiyeti olarak ifade edilebilir. Bu bağlamda örneğin birlikte yaşanılan bir ev içerisinde ev eşyalarının kullanma hakimiyeti ortak olacaktır. O halde ev eşyalarını kullanırken hırsızlık veya gasp suçunun varlığından bahsedilemez. Gasp suçunda ikinci unsur ise cebir ve şiddetin varlığıdır. Yani cebir ve şiddet olmaksızın başkasına ait bir malı alma durumunda gasp suçunun varlığından bahsedilemez. Hırsızlık suçundan ayrılan en temel yönü de yağma suçunda cebir ve şiddetin varlığıdır.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Ceza Avukatı

gasp suçunun cezası ne kadar kaç yıl

Gasp Suçunun Cezası Nedir? (yağma suçunun cezası ne kadar)

İşleniş bakımından gasp suçu (yağma suçu) basit veya nitelikli olabilmektedir. Burada suçun nitelikli mi yoksa basit yağma suçu mu olduğunu belirleyen hususlar vardır. Basit gasp suçunda alınacak olan ceza nitelikli yağma suçunda alınacak olan cezadan daha az olmaktadır.

Basit gasp suçu basit yağma suçu

Basit Yağma Suçu (basit gasp suçu) TCK 149

Gasp suçunun nitelikli olmayan yani basit şekli, bir kimsenin gündüz vakti herhangi bir silah veya alet kullanmaksızın kendisini savunabilecek olan kişilere karşı, failin kendisini tanınmayacak hale sokmadan gerçekleştirdiği yapma suçu, basit yağma suçu olarak ifade edilir. Yani suçu nitelikli hale getiren bir takım unsurların var olmaması, basit gasp suçu olarak kabul edilmiştir. Türk Ceza Kanunu 148. maddesinde basit yağma suçu ve bu suçun cezası belirtilmiştir. Basit yağma suçunun varlığından bahsedebilmek için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir.

 • Suçun gündüz işlenmesi

 • Suç işlenirken herhangi bir silah veya alet kullanılmaması

 • Mağdur kişinin kendisini savunamayacak nitelikte bir kişi olmaması

 • Suçu işleyen kişinin suç örgüt üyesi olmaması

 • Suçu işleyen kişinin kendisini tanınmayacak şekilde gizlememesi (maske takma, makyaj…)

Basit Yağma Suçunun Cezası Ne Kadar? ( basit gasp suçu cezası)

Türk Ceza Kanunu 148. maddesinde basit yağmanın ne kadar cezası olduğu belirtilmiştir. Buna göre nitelikli olmayan gasp suçunda alınacak olan ceza 6 yıl ile 10 yıl arasında bir hapis cezası olmaktadır. Bu noktada hukuki süreci yürütürken alınacak olan cezayı belirleyen husus doğru bir soruşturma ve yargılama süreci olmaktadır. O nedenle gerek soruşturma gerekse de yargılama sürecinde uzman bir ceza avukatı tarafından destek alınması faydalı olacaktır.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Örgüt Kurma, Üyeliği, Yöneticiliği Suçu ve Cezası (TCK 220-314)

nitelikli yağma suçu, nitelikli gasp suçu

Nitelikli Gasp Suçu ( nitelikli yağma suçu) TCK 149

Gasp suçunun daha ağır bir cezayı gerektiren şekli nitelikli yağma suçunu oluşturmaktadır. Nitelikli yağma suçu, suçun basit halinden daha fazla cezayı getirmektedir. Türk Ceza Kanununda bu suçun nitelikli hali ve nitelikli halin cezası açıkça ifade edilmektedir. Buna göre nitelikli gasp suçunun oluşması için aşağıdaki unsurlardan herhangi birisinin varlığı yeterlidir.

 • Suçun gece vakti işlenmesi

 • Gasp Suçunun Silahla veya bir aletle işlenmesi (tabanca, pompalı, makas, bıçak, levye, balta…)

 • Failin tanınmayacak hale girerek suçu işlemesi ( maske takması, makyaj yapması, kılık değiştirme…)

 • Gasp suçunun birden fazla kişiyle işlenmesi

 • Konut veya işyeri dokunulmazlığını ihlal ederek işlenmesi

 • Yol keserek işlenmesi

 • Beden veya ruhsal olarak kendisini koruyamayacak kişilere karşı işlenmesi ( çocuğa, hastaya, engelli kişilere, sarhoşa… gibi)

 • Suç örgütüne yarar sağlamak amacıyla işlenmesi

 • Suç örgütünün verdiği güçten yararlanmak suretiyle işlenmesi

Nitelikli Gasp Suçunun Cezası Ne Kadar?

Nitelikli gasp veya diğer bir ifadeyle nitelikli yağma suçu Türk Ceza Kanunu 149. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu nitelikli gasp suçlarında verilecek olan hapis cezası 10 yıl ile 15 yıl arasında olmaktadır. Nitelikli hallerde yer alan hususların birden fazlası ile gerçekleşmiş olan yağma suçlarında hakimler suçun cezasını alt sınırdan ayrılarak verebilmektedir. Örneğin gasp suçu gece vakti ve silahlı bir şekilde işlendiğinde hakim alt sınır olan 10 yıldan değil daha üst bir seneden ceza verebilmektedir.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Şantaj Suçu (TCK 107)

Gasp Suçunda Ceza İndirimi Koşulları

Yağma suçlarında alınacak olan cezanın indirilmesine sebebiyet veren hallerden birisi malın değeridir. Cebir ve şiddet ile gasp edilen malın değeri düşük olması durumunda 1/3 ile ½ arasında bir ceza indirimi uygulanabilmektedir. Örneğin ekmek gasp eden kişi ile araba gasp eden kişinin cezası malın değeri açısından değerlendirildiğinde aynı olmamaktadır. Malın değerinin düşük olması sebebiyle ceza indirimi gerçekleşebilmektedir.

Gasp Suçu Avukatı

Yağma suçlarında hukuki süreç oldukça karmaşık olmakla birlikte gerek soruşturma gerekse de yargılama süreci uzmanlık gerektirmektedir. Bu bağlamda işlendiği ifade edilen suça istinaden uzman bir ceza avukatı ile sürecin yürütülmesi önerilir. Söz konusu suçun neticesi ağır cezaları beraberinde getirdiğinden dolayı ceza avukatı tutulması mutlak fayda sağlayacak hususların başında gelmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir