göçmen kaçakçılığı suçu tck 79

Göçmen Kaçakçılığı Suçu Türk Ceza Kanunu 79. Maddesinde düzenlenmiş olup, yasadışı yollarla ülkeye insan sokulması veya ülkeden insanların yasadışı şekilde çıkarılması ve bu faaliyetin maddi bir kazanç karşılığı yapılması fiilini ifade etmektedir.

Göçmen Kaçakçılığı Nedir?

Göçmen Kaçakçılığı insanların maddi bir menfaate dayalı olarak yasal olmayan şekilde Türkiye’ye sokulması veya Türkiye’den insanların yurtdışına yasal olmayan şekilde çıkarılmasıdır. Göçmen Kaçakçılığı, bir diğer ifadeyle insan kaçakçılığı, Türk Ceza Kanunu’nda suç teşkil eden eylemler arasında gösterilmiş olup TCK 79. Maddesinde Suçun unsurları ve cezası düzenlenmiştir.

Göçmen Kaçakçılığı Suçu (TCK 79)

Türk Ceza Kanunu 79. maddenin 1. fıkrasına göre göçmen kaçakçılığı suçu maddi bir yarar sağlamak amacıyla aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi durumunda oluşmaktadır.

  • Türk vatandaşı olmayan yabancı kişilerin yasadışı şekilde Türkiye’ye sokulmasına

  • Yasadışı şekilde Türkiye’de yaşayan kişilerin ülkede kalmasına yardım edilmesi ve imkan sağlanması

  • Türk vatandaşı ya da yabancı bir kişinin yasa dışı yollarla ülke dışına çıkmasına imkan sağlanması

yukarıda faaliyetlerde bulunan kişiler TCK 79. maddesi uyarınca göçmen kaçakçılığı suçu işlemiş sayılırlar.

Göçmen Kaçakçılığına Teşebbüs

İnsan kaçakçılığı suçu kapsamında değerlendirilen bu fiile göre göçmen kaçakçılığına teşebbüs eden kişiler de TCK 79. maddesi uyarınca suç tamamlanmış gibi yargılanır ve bu hususta cezalandırılırlar. Örnek vermek gerekirse göçmen kaçakçılığı amacıyla yurtdışına insan kaçıracak olan kişiler bu kaçakçılık faaliyeti esnasında sınırı geçmeden yakalanırsa suça teşebbüs etmişlerdir. Henüz insan kaçakçılığı tamamlanmamış olsa bile (teşebbüs aşamasında kalsa bile) göçmen (insan) kaçakçılığı suçu işlenmiş sayılır.

göçmen kaçakçılığı suçunun unsurları

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Unsurları

Kanun göçmen kaçakçılığı suçunun oluşabilmesi için maddi bir kazanç elde edilmesi gerektiğine hükmeder. Yani maddi bir kazanç olmaması durumunda göçmen kaçakçılığından söz edilemez. Örneğin insani sebeplerden doğan mültecileri barındırılan, onların taşınmasını sağlayan ya da mültecilere yardım edilen durumlar göçmen kaçakçılığı kapsamında değerlendirilmez. İnsan kaçakçılığı suçundan söz edilebilmesi için maddi bir kazancın olması gerektiğini belirttik. Bu bağlamda maddi kazancın somut olarak elde edilmiş olması şartı yoktur. Maddi kazanç elde etme amacıyla hareket edilmesi durumunda da göçmen kaçakçılığından bahsedilecektir.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Şantaj Suçu (TCK 107)

Yasal Olmayan Yollardan Ülkeye Göçmen Sokulması

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında Türkiye vatandaşı olmayan kişilerin hangi şartlar dahilinde ülkeye giriş yapabilecekleri belirlenmiştir.Ülkeye yasal yollardan girilebilmesi için öncelikle pasaport ile gümrük kapılarından giriş yapılması gerekir. Ayrıca ülkeye giriş yasağı olmaması ve vize muafiyeti yok ise doksan güne kadarki girişler için vizesinin bulunması şarttır. Yukarıda belirttiğimiz şartlar Türkiye Cumhuriyeti devletine yabancıların yasal olarak girebilmelerine olanak sağlayan şartlardır. Bu şartların yerine getirilmediği durumlarda yasal olmayan yollardan ülkeye giriş yapıldığından bahsedebiliriz. Yabancıların yasal olmayan şekilde ülkeye sokulması Türk Ceza Kanunu 79. maddesinin 1. fıkrasına göre göçmen kaçakçılığı suçu kapsamındadır.

Yabancıların yasa dışı yollardan Türkiye’ye sokulması faaliyetinde sahte evrakların düzenlenmesi (sahte pasaport, sahte vize…) durumunda göçmen kaçakçılığından yargılanan kişiler aynı zamanda sahte evrakın niteliğine göre, özel evrakta sahtecilik veya resmi belgede sahtecilik suçundan da yargılanırlar.

Yabancıların Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama

Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de kalması belirli koşullar dahilinde gerçekleşmektedir. Buna göre vize süresinden fazla kalmak isteyen, vize muafiyetinin tanıdığı süreden veya 90 günden fazla Türkiye’de kalacak olan yabancı uyruklu kişilerin ikamet izni almaları 6458 sayılı kanuna göre zorunlu olmaktadır. Buna paralel olarak ikamet izni olmayan yabancıların ülkede kalmasına imkan sağlayan kişiler göçmen kaçakçılığı suçu işlemiş sayılırlar. Yine belirtmekte fayda var göçmen kaçakçılığından söz edilebilmesi için maddi bir menfaatin olması gerekir. O nedenle yabancı birisinin insani sebeplerle barınması veya gıda ihtiyaçları konusunda yardımcı olunması bu suçun oluştuğuna işaret etmez.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Örgüt Kurma, Üyeliği, Yöneticiliği Suçu ve Cezası (TCK 220-314)

Türkiye’ye yasal yollardan giriş yapmış fakat sürekli oturum iznine yetkili mercilerin henüz karar vermediği yabancıların ülkede kalmasına imkan sağlamak da göçmen kaçakçılığı suçunun oluşmasına sebep olur.

Yabancı Uyrukluların Yurtdışına Çıkmasına İmkan Sağlama

Türk Ceza Kanunu 79. maddesinde suç olarak kabul edilen bir diğer fiil ise, yabancı uyruklu kişilerin yurtdışına çıkmasına imkan sağlama faaliyetidir. Yabancı bir kişinin Türkiye’den yurtdışına çıkabilmesi için, çıkış kapılarından pasaport ile yapılması gerekir. Türkiye’de ister yasal yollardan isterse de yasa dışı yollardan barınan bir yabancının Türkiye dışına çıkarılması yasal mevzuatlara uygun şekilde olmalıdır. Bu nedenle yabancı uyruklu kişilerin yasadışı yollardan Türkiye dışına çıkmasına imkan sağlanması göçmen kaçakçılığı suçu niteliği taşır. Örneğin yabancı uyruklu bir kimsenin yasadışı şekilde tekne veya botlar aracılığıyla maddi bir kazanç karşılığında Yunanistan sınırına taşınması göçmen kaçakçılığını (insan kaçakçılığı) oluşturur.

Türk Vatandaşı Olan Kişilerin Yurtdışına Çıkmasına İmkan Sağlama

Ceza Kanunun’da düzenlenen göçmen kaçakçılığı suçunun bir başka gerçekleşme şekli yurtdışına Türk vatandaşlarının yasadışı şekilde çıkmasına imkan sağlanmasıdır. Tıpkı yabancı uyruklu kişiler de olduğu gibi Türk vatandaşları da mevzuatlara uygun bir şekilde çıkış kapılarından pasaport ile yurtdışına çıkış yapabilirler. Yasadışı şekilde Türk vatandaşlarının yurtdışına çıkışına imkan sağlayan kişiler TCK 79. madde uyarınca göçmen kaçakçılığı suçu işlemiş sayılırlar.

göçmen kaçakçılığının cezası ne kadar kaç yıl

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Cezası (TCK 79)

Türk Ceza Kanunu’na göre maddi bir kazanç karşılığı yasal olmayan yollardan yabancı uyruklu bir kişiyi Türkiye’ye sokan, Türk vatandaşı veya yabancı uyruklu bir kişinin yasadışı yollardan yurdışına çıkmasına imkan sağlayan fail, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılır. Fail hakkında ayrıca 10000 güne kadar adli para cezası verilir.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Cinsel Taciz Suçu ( TCK 105)

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Nitelikli ve Cezayı Artıran Halleri

Göçmen kaçakçılığı suçu işlenirken mağdurların hayati tehlike içerisinde olmalarına sebep olacak şekilde suçun işlenmesi, mağdurların onur kırıcı bir muameleye maruz kalması gibi durumlarda verilecek olan ceza üçte iki oranına kadar artırılır.

Göçmen kaçakçılığı suçu bir örgüt faaliyeti içerisinde işlenirse, göçmen kaçakçılığının örgütlü olarak işlendiği durumlarda alınacak olan ceza yarı oranında artırılmaktadır.

Göçmen kaçakçılığının bir tüzel kişilik faaliyetleri kapsamında işlendiği durumlarda ise, tüzel kişi hakkında özel güvenlik tedbirlerine hükmedilir.

İnsan Kaçakçılığı Suçu

Göçmen kaçakçılığı suçunun bir diğer ifade ediliş şekli insan kaçakçılığı suçudur. Bu noktada insan ticareti ile insan kaçakçılığı birbiriyle karıştırılabilmektedir. İnsan ticareti suçunda, çalıştırmak veya başka bir şekilde menfaat elde etmek amacıyla insan ticareti yapılırken, insan kaçakçılığı suçu maddi bir kazanç elde etmek amacıyla ülkeye yabancıların sokulması veya yabancı/ Türk vatandaşı kişilerin ülkeden yasadışı yollarla çıkarılmasını sağlamaktır.

göçmen kaçakçılığı suçu avukatı

Göçmen Kaçakçılığı Avukatı

Göçmen Kaçakçılığı suçu, hukuki sonuçları açısından ağır yaptırımlar beraberinde getiren bir suç tipi olup, bu kapsamda hukuki sürecin doğru yürütülmemesi bireylerin mağduriyet yaşamalarına ve hak kayıplarına sebebiyet verebilmektedir. Bu bağlamda göçmen kaçakçılığında uzman bir ceza avukatı ile hareket edilmesi, suçu işlediği iddia edilen kişiler için mutlak fayda sağlayacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir