şantaj suçu ve cezası

Şantaj suçu, Ceza Kanunu 107. maddesinde düzenlenmiş olan tehlike suçları kapsamında değerlendirilen, kişinin huzur ve hürriyetinin korunmasına yönelik yaptırımları içeren bir suç tipidir. Şantaj suçu sıklıkla tehdit suçu ile karıştırılmakla birlikte tehdit suçundan farklı mağdurun daha ağır bir biçimde huzursuz edilmesidir.

şantaj suçu nedir nasıl işlenir

Şantaj Suçu Nedir?

Şantaj suçu kanunda şu şekilde ifade edilmektedir;

  • Bir kişiyi kanuna aykırı veyahut yükümlü olmadığı bir eylemi yapmaya ya da yapmamaya zorlama şantaj suçunu oluşturur.

  • Haksız çıkar sağlama maksadıyla bir kimseyi zorlama şantaj suçudur.

  • Bir kimsenin şerefi veya saygınlığına zarar verecek şekilde tehdit edilmesi de şantaj suçu kapsamındadır.

Yargılama sürecinde hakim işlenen suçun tehdit mi yoksa şantaj suçu mu olduğunu dikkatli bir şekilde inceleyerek karar vermektedir.

şantaj suçunun cezası ne kadar, kaç yıl

Şantaj Suçunun Cezası Ne Kadar? ( TCK 107 )

Ceza Kanunu 107. maddesinde düzenlenen şantaj suçuna ilişkin hükümlere göre, şantaj fiilini işleyen kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra 5000 güne kadar da adli para cezasına çarptırılmaktadır. Burada bilinmesi gerekir ki yargılama sonucunda hakim hapis cezası veya para cezasına hükmetmez. Hapis cezasına ve adli para cezasına ayrı ayrı hükmedilerek suçun faili cezalandırılmaktadır.

Şantaj Suçunda Zamanaşımı Süresi

Şantaj suçu şikayete bağlı suçlar kapsamında değildir. Savcılık şantaj suçunun işlendiğini öğrendiğinde kendiliğinden soruşturma başlatmaktadır. Bu bağlamda şantaj suçunun herhangi bir şikayet süresi olmamakla birlikte, suçun işlenmesi üzerinden 8 yıl geçmiş olması durumunda dava zamanaşımı süresi dolacağından ötürü bu suça ilişkin soruşturma yapılmaz. O nedenle şantaj mağduru kişinin bu 8 yıllık dava zamanaşımı süresi içerisinde gerekli şikayette bulunması önemlidir.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Örgüt Kurma, Üyeliği, Yöneticiliği Suçu ve Cezası (TCK 220-314)

Failin Hak Sahibi Olduğu veya Yükümlü Olduğu Bir Şey ile İlgili Şantaj yapılması ( TCK 107/1 )

Suçu işleyen kişinin bizzat kendisinin hak sahibi olduğu veya yükümlü olduğu durumlarda yapacağı veya yapmayacağı ile ilgili olarak mağduru huzursuz etmesi şantaj suçunun işleniş şekillerinden birisini oluşturmaktadır. Burada suçu işleyen kişi mağdura karşı hukuki hakkına sahipi olduğu bir şeyi araç olarak kullanarak şantajda bulunmaktadır. Bu suç şekli 3 farklı şekilde işlenebilmektedir.

  • Şantajla Kanuna Aykırı Bir Şey Yapmaya Zorlama

  • Yükümlü olmadığı Halde Mağduru Bir Şey Yapmaya Zorlama

  • Haksız Çıkar Sağlama Amacıyla Şantaj Yapma

Birisini Şantajla Kanuna Aykırı Bir Şey Yapmaya Zorlama

Bu suçun işlenme aşamasında fail hak sahibi olduğu ya da yükümlü olduğu bir şeyi yapacağını veya yapmayacağını söyleyerek mağdur kişiye şantaj yoluyla kanuna aykırı eylem yapmaya zorlar. Örnek vermek gerekirse alacaklı bir kişinin borçlu kişiye şantaj yoluyla kanuna aykırı şekilde suç işletmesi. Şantaj suçlarında bu durum sıklıkla yaşanılan şantaj tipini oluşturmaktadır.

Mağdur Kişiyi Yükümlü Olmadığı Bir Şeyi Yapmaya Zorlama Şeklinde İşlenen Şantaj Suçu

Şantaj suçunu işleyen kişi mağdura yükümlü olmadığı bir şeyi yaptırmaya zorlamaktadır. Örnek verirsek fail kendisine herhangi bir konuda yardım etmesini aksi takdirde daha önce gerçekleştirdiği bir suçu şikayet edeceğini söyleyerek mağdur kişiye şantajda bulunabilmektedir.

Haksız Çıkar Sağlamaya Yönelik Şantaj Suçu

Şantaj suçlarında, suçun bu halinde, suçu işleyen kişinin kendisinin hak sahibi olduğu veya gerçekleştirmekle yükümlü olduğu bir şeyi yapacağı ya da yapmayacağını söyleyerek mağdurdan “haksız çıkar sağlama” amacında olmasıdır.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Dolandırıcılık Suçu

Şeref ve Saygınlığa Zarar Verecek Hususların Açıklanacağı veya İsnat Edileceği Tehditi ile İşlenen Şantaj Suçu (TCK 107/2)

Şantaj suçlarının gerçekleşme şekillerinden birisi de kendi veya başkası için, haksız yarar sağlama maksadıyla, mağdur kişinin şeref ve saygınlığına zarar verecek ölçüdeki konuların açıklanacağı ya da isnat edileceği tehdidinde bulunmaktır. Burada suçun gerçekleşmesi için mağdur kişiden haksız yarar elde edilmesi şart değildir. Mağdur kişinin şeref ve saygınlığına zarar verecek hususların açıklanacağı ya da isnat edileceği tehdidinin mağdur kişiye iletilmesi yeterlidir. Bu noktada fail haksız yarar sağlamasa bile artık şantaj suçu işlenmiştir. Failin elde etmek istediği haksız yarar, para,mal,ev… gibi maddi olabileceği gibi, mağdurla cinsel birliktelik gibi manevi bir yarar da olabilmektedir.

şantaj suçu avukatı

Şantaj Suçu Avukatı

Şantaj suçlarında yargılama süreci titizlikle yürütülmesi gereken hususlarında başında gelmektedir. Öyle ki, hukuki süreç içerisinde yapılacak olan hatalar yargılamanınolumsuz sonuçlanmasına sebebiyet verebilmektedir. Bu noktada şantaj suçlarında deneyimli bir ceza avukatı tarafından destek alınması önerilir. Konu ile ilgili olarak bizimle iletişime geçmek için iletişim sayfasındaki formu doldurarak veya yine iletişim sayfasında yer alan telefon numarasında bize ulaşabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir