taksirle öldürme suçu tck 85

Taksirle öldürme; öngöremeyerek dikkat ve özen yükümlülüğüne uymayan davranışlar sonucunda bir kimsenin yaşamını yitirmesine sebep olma durumudur. Bu bağlamda bilinçli öldürme suçunda ölüme sebep olma davranışının öngörülmesine rağmen eylemin gerçekleştirilmesi durumundan farklılık göstermektedir. Taksirle öldürme suçu Türk Ceza Kanunu içerisinde hayata karşı işlenen suçlar kapsamında yer almaktadır. Türk Ceza Kanunu 85. Maddesinde Taksirle Öldürme suçu düzenlenmektedir.

Taksirle Öldürme Nedir?

Kasten öldürme eyleminde gerçekleştirilen fiilin sonuçlarını bilerek ve isteyerek bu davranış sergilenmektedir. Taksirle öldürmede ise suçu işleyen kişi bir kimseyi öldürme isteğine sahip olmayıp, yaptığı davranışın sonuçlarını öngörmeyerek ölüme sebep olmaktadır. Taksirli davranışlarda ölüm sonucu ortaya çıkarsa Türk Ceza Kanunu 85. maddesi uyarınca taksirle öldürme suçu işlenmiş olacaktır. Hayata karşı işlenen öldürme suçlarında hukuki sürecin doğru yürütülmemesi dava neticesinde hak kayıplarına ve yargılamanın sağlıklı olmamasına sebebiyet verebilmektedir. O nedenle bu sürecin hukuki manada doğru yürütülmesi adına uzman bir ceza avukatı tarafından destek alınması son derece önem arzetmektedir. Bu noktada ceza avukatı soruşturma sürecinde gerçekleşen vakanın taksirle ölüme neden olma mı yoksa kasten öldürme mi olduğunun belirlenmesi açısından doğru bir savunma süreci gerçekleştirilmesini sağlayabilmektedir… Taksirle adam öldürme suçu sıklıkla ölümlü trafik kazası, ölümlü iş kazası, malpraktis davası… gibi konularda meydana gelmektedir.

Taksirle Ölüme Neden Olma

Taksirle Ölüme Neden Olma Davası

Taksirle öldürme suçlarında açılacak dava içerisinde cezai yaptırımın yanı sıra, vefat eden kişinin ailesi veya yakınları (anne, baba, eş, çocuklar, kardeş,akraba…) maddi ve manevi tazminat davası açarak yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini sağlayabilmektedirler. Örneğin trafik kazası sonucu taksirle ölüme sebep olma gibi bir durumda taksirle adam öldürme suçunu işleyen kişi suçun cezasının yanı sıra ölümüne sebep olduğu kişinin yakınlarınca açılacak tazminat davası ile destekten yoksun kalma tazminatı ödeyebilmektedir.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Taksirle Öldürme Suçunda Zaman Aşımı Var Mıdır?

Taksirle öldürme suçu şikayete bağlı bir suç olmadığından, suçun işlendiğinin öğrenilmesi ile birlikte savcılık soruşturma yürütür ve kamu davası açılır. Türk Ceza Kanunu içerisinde taksirle öldürmenin sonucunda dava zamanaşımı süresi 15 yıl olarak belirtilmiştir. Yani taksirle adam öldürme suçu için 15 yıl içerisinde soruşturma yapılıp dava açılmalıdır. 15 yıl geçtikten sonra dava zamanaşımı süresi dolacağından taksirle adam öldürme suçuna ilişkin soruşturma yapılamaz. Kamu davası açıldıktan sonra dahi müşteki şikayette bulunarak ceza davası sürecine müdahil olabilmektedir.

Taksirle Adam Öldürme Suçu ve Sorumluluk

Taksirle ölüme neden olma durumunda ölüme sebebiyet veren kişi kusuru oranında durumdan sorumlu olacaktır. Yani ölüme neden olan kişiye verilecek olan ceza belirlenirken kusuru tespit edilerek kusuru oranında bir cezaya hükmedilir. Taksirle ölüme sebep veren birden fazla kişinin olması durumunda ise yine ceza verilirken herkesin kusuru oranında ceza verilir ve herkes kendi kusuru oranında olaydan sorumlu tutulur. Örneğin ölümlü bir iş kazasında kazaya neden olan birden fazla kişi olması durumunda herkes kendi sorumluluğu doğrultusunda ceza almaktadır.

Bilinçli taksirle öldürme suçuBilinçli Taksirle Öldürme Suçu

Taksirle adam öldürme suçunun daha ağır hali bilinçli taksirle öldürme suçu olmaktadır. Bilinçli taksirle öldürme suçunda suçu işleyen kişi bir kişinin ölümünü istememesine rağmen yapacağı fiilin bir kişinin ölümüne sebebiyet verebileceğini bilmesine rağmen o fiili gerçekleştirmektedir. Burada bilinçli taksirle öldürme suçundan bahsedilebilmesi için ölüme sebebiyet veren kişinin, öldürme isteğinin ve amacının olmaması ayrıca yaptığı hareketin birinin canına mal olabileceğini bilmesi gerekir. Örneğin kırmızı ışıkta geçen bir arabanın şoförü kimseyi öldürme niyetiyle yapmamaktadır. Fakat kırmızı ışıkta geçip birine çarptığında ölümüne sebebiyet verebileceğini bilir. Bu vermiş olduğumuz örnek bilinçli taksirle öldürme suçu olarak nitelendirilebilir.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Cinsel İstismar

taksirle öldürme suçunun cezası ne kadar

Taksirle Öldürme Suçunun Cezası Ne Kadar?

Taksirle adam öldürme suçunda Türk Ceza Kanunu uyarınca iki yıldan altı yıla kadar hapis cezasına hükmedilmiştir. Ayrıca yapılan fiil sonucunda birden fazla kişinin ölümü veya ölümle birlikte birden fazla kişinin yaralanması durumunda verilecek ceza 2 yıl ile 15 yıl arasında değişmektedir. Bilinçli taksirle öldürme suçlarında cezalar taksirle ölüme neden olma cezasından daha fazla olup, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verilmesi durumunda alınacak olan 1/3 ile ½ arasındaki bir oranda artırılır.

Taksirle Öldürme Suçu Avukatı

Taksirle ölüme neden olma suçlarında gerek soruşturma gerekse de dava sürecinde mutlaka uzman bir ceza avukatı ile hareket edilmesi gerekir. Zira alınacak olan cezayı hukuki sürecin nasıl yürütüldüğü belirleyebilmektedir. Ayrıca cezai yaptırımın yanı sıra suçu işleyen kişiye karşı açılacak olan tazminat davaları da maddi anlamda zorluk çıkarabilmektedir. Fakat sürecin uzman bir avukat ile yürütülmesi olası hak kayıplarını önleyeceği ve yargılamanın adil yapılmasını sağlayacağı için mutlak fayda getirecektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir