Fikir ve sanat eserleri hukuku

Fikir ve sanat eserleri hukuku

Marka, patent, fikir ve sanat eserleri, faydalı modeller, coğrafi işaretler, bilgisayar programları, khow–how konuları fikri mülkiyet konuları olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda belirtmiş olduğumuz haklar 5846 sayılı Fikir ve sanat Eserleri Kanunu, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Borçlar Kanunu’nun Yayım sözleşmesine ilişkin hükümleri, Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabet hükümleri, Meslek Birlikleri ve Federasyonları Tüzüğü, Kamu kurum ve kuruluşlarının Eserlerinden Faydalanma Tüzüğü, Eserlerin Kayıt bve tescili Yönetmeliği, Sertifika yönetmeliği, Eser İcra Yapım ve Yayınları Kullanma ve/veya İletme Yönetmeliği, Komşu Haklar Yönetmeliği, Eserlerin İşaretlenmesi Yönetmeliği, Bandrol Yönetmeliği, Fikri Haklar Ortak Veri Tabanı yönetmeliği ve eser Asıllarının Satışından Pay Verilmesine İlişkin karar ile koruma altına alınmıştır.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 1/A maddesi uyarınca fikir ve sanat eserlerini ortaya çıaran eser sahipleri, eserleri icra edenler, yorumlayan sanatçılar, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları, filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcılar, radyo televizyon kuruluşlarının ürünlerinin maddi ve manevi hakları koruma altına alınmıştır.

Ticari hayatta marka değerlerinin korunması büyük öneme sahiptir. Bu nedenledir ki markasal hakların korunması şahıs ve de şirketlerin ticari hayatlarının devamında doping etkisine haizdir. Zira bir ticari işletmenin markasını yıllarca emek vererek geliştirmesi ve maddi olarak bir değere kadar getirmesi ancak hiçbir korumadan faydalanmaması düşünülemez. Markasal hakların korunması, tecavüzün önlenmesi prosedürleri titizlikle işlenmesi gereken konular olup Av. Çağla Yılmaz, Telif Haklarının Korunması, İllegal kullanımın tespiti ve önlenmesi, Lisanssız yazılımların tespiti, Markalar, Patentler, Endüstriyel Tasarımlar Başvuru Ve İtiraz Aşamalarının Yürütülmesi, Tecavüzün Meni Davası, Marka Tescil Talepli Davalar konularında uzmanlaşmıştır.