iş ve sosyal güvenlik hukuku

iş ve sosyal güvenlik hukuku

Sanayinin hızlı bir şekilde evrim geçirerek gelişmesi işçi- işveren ilişkilerinin gelişmesinin en önemli sebebi olarak karşıya çıkmaktadır. Bunun neticesinde ise işçi, işveren uyuşmazlıkları doğmuş, toplum barışını sağlama amacını taşıyan devletlerce işçi – işveren ilişkilerinin kapsamını belirlemek, işçi haklarını korumak amacıyla kanunlarla düzenlemeye gidilmiştir. İşçi – işveren ilişkisinde güçsüz konumda bulunan işçiyi koruma amacını taşıyan kanun koyucu ülkemizde tamamen işçinin yanında iş hukuku mevzuatı düzenlemiştir. Bunun doğal sonucu olarak da yerel Mahkemeler ve Yüksek Mahkeme işçi lehine yorumda bulunarak işçi lehine hüküm vermeye yönelmektedir. Burada işveren vekili olan avukata büyük görev düşmektedir. Zira deneyimli bir avukat davanın seyrini değiştirebilecek ince noktaları Mahkemenin önüne getirerek işveren lehine veya işverenin en az zararlara davanın sonuçlanacağı şekilde işveren haklarını korumak zorundadır. Yine deneyimli bir işçi vekili de mevzuattaki işçi lehine hükümleri en iyi şekilde kullanarak işçi müvekkilinin güçlü işveren karşısında tüm haklarını elde etmesini sağlamalıdır.

Av. Çağla Yılmaz aşağıda belirtilen İş Hukuku konularında uzmanlaşmıştır;

İhtar, Fesih Yazıları, Savunma Talepli Yazılar, İş Hukuku Eğitimleri Verilmesi, İş Hukukundan Doğan Davalar, İşçi Alacağına İlişkin Davalar, Tazminat Davaları, Kıdem Tazminatı Alacağı, İhbar Tazminatı Alacağı, Fazla Mesai Alacağı, Maaş Alacağı, İşe İade Davaları, Hizmet Tespiti Davaları, İş Hukuku İle İlgili Diğer Davalar