miras araştırması

Mirasçılar açısından mirasbırakan kişinin mal varlığının araştırılması miras paylaşımının sağlıklı yapılabilmesi için en önemli hususlardan birisidir. Miras araştırması mirasın doğru bir şekilde paylaşılması adına taşınır veya taşınmaz mallar, ziynet eşyaları, nakit veyahut banka hesaplarındaki mevduatlar… gibi mirasa konu değerleri kapsamaktadır.

miras araştırması nasıl yapılır

Miras Araştırması Neden Yapılır?

Kimi zaman vefat eden kişinin mal varlığı tam olarak bilinmemektedir. Bu durumda miras paylaşımı sağlıklı olarak yapılmaz. Miras kalan kişiler açısından bu durum maddi ve manevi hak kayıplarına yol açabilmektedir. Örneğin vefat eden kişinin mal varlığının araştırılması, mal varlıklarından birinin veya bir kısmının başka bir mirasçıya devredilip devredilmediği, mirastan mal kaçırma maksadıyla muris muvazaası gibi bir durumun söz konusu olup olmadığı… gibi durumları ortaya çıkabilmektedir.

Ayrıca miras araştırması çok sağlıklı olmayan tapu müdürlüğü sisteminden kaynaklanan yanlış kayıt veya tapuda kaydın görünmemesi gibi durumlarda mevcut mal varlığının bulunması adına yarar sağlamaktadır. Kimi zaman tapuda kayıtlı görünmeyen ya da tapuya yanlış şekilde kaydedilmiş mal varlıklarının akıbetinin öğrenilebilmesi için miras araştırması yapılması gerekir.

ölen kişinin malvarlığı nasıl öğrenilir

Ölen Kişinin Mal Varlığı Nasıl Öğrenilir?

Öncelikle vefat gerçekleştikten sonra bu durum nüfus kayıtlarına işlenir. Vefattan sonra yasal mirasçılar ya da atanmış mirasçılar veraset ilamı ( mirasçılık belgesi) için notere başvuru yapmalıdırlar. Noterden mirasçılık belgesi alınmaması veya alınan belgede mirasçıların tamamının bulunmaması durumunda dava yolu ile veraset ilamı alınmalıdır.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Mirasçılıktan Çıkarma (mirastan ıskat)

Mirasbırakan kişinin taşınmazlarına ilişkin tapu müdürlüklerinden yazılı başvuru ile bu taşınmazlar öğrenilebilmektedir. Fakat burada bilinmesi gerekir ki tapu kayıtlarındaki yanlışlıklar, tapu kaydında görünmeme, taşınmazın tapuda çıkmaması gibi durumlar ile karşılaşılabilmektedir. Bu noktada miras araştırması yapılabilmesi için bu konuda deneyimli bir miras hukuku avukatı tarafından destek alınması gerekecektir.

ölen kişinin mirasını öğrenme

Ölen Kişinin Mirasını Öğrenme

Her zaman mirasçılar tarafından mirasın tamamı bilinemeyebilir. Genellikle vefat eden kişiler ile mirasçılar arasındaki bağın kuvvetli olmadığı durumlarda mirasçılar, mirasın ne olduğuna tam olarak hakim olamazlar. Örneğin miras bırakan kişinin bankadaki parası, veya yıllar önce kooperatif ile aldığı unutulmuş bir arsa gibi değerler mirasçılar tarafından bilinemeyebilir. Böylesi durumlarda miras kalan kişilerin ölen kişinin mirasını öğrenme yoluna gitmeleri sağlıklı bir miras paylaşımı için gereklidir.

Diğer yandan mirasbırakan kişinin sağlığında yaptığı devir, bağış… gibi fiiller kimi zaman mirasta saklı pay, muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) gibi davalara konu olabilmektedir. O yüzden miras araştırması eksiksiz ve doğru bir yollarla yapılmalıdır.

miras araştırması avukatı

Miras Araştırması Avukatı

Mirasın araştırılması sürecinde ölen kişinin mirasını öğrenme titizlikle yürütülecek bir takım hukuki adımları beraberinde getirmektedir. Bu süreçte doğru bir yol izlenmemesi miras alacağında hak kaybına sebebiyet verebilmektedir. O yüzden miras hukuku alanında deneyimli bir miras avukatı tarafından destek alınması yaşanacak hak kaybını önleyecektir. Bu hususta bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir