mirasın reddi nedir nasıl yapılır reddi miras

Mirasın reddi, diğer bir ifadeyle reddi miras, miras bırakan kişinin vefatı ile birlikte yasal mirasçılarının ya da atanmış mirasçılarının, vefat eden kişinin tüm borç ve alacaklarıyla birlikte miras haklarını reddetmesi durumudur. Yasal ve atanmış mirasçılar miras bırakan kişinin yalnızca mal varlıkları ve alacaklarından değil aynı zamanda borçlarından da sorumludur. Bu durum miras bırakanın mal varlığından fazla borcunun olduğu durumlarda mirasçılar mirasın reddi diğer bir ifadeyle reddi miras yaparak bu borçtan kurtulma yoluna gidebilmektedirler.

Mirasın Reddi ( Reddi Miras) Nedir?

Miras hukukunda, yasal ve atanmış mirasçılara, mirası reddetme hakkı tanınmıştır. Mirasçılar, miras bırakanın her türlü alacak ve borçlarını reddederek miras hakkından imtina edebilmektedirler. Miras hukukunda, vefat eden kişinin ölümü ile birlikte miras kanunen mirasçılara geçmektedir. Bu noktada mirasçıların miras üzerinde herhangi bir irade sergilemeleri gerekmez. Mirasın mirasçılara geçmesi, yalnızca vefat edenin alacakları ve mal varlıkları şeklinde değil, aynı zamanda miras bırakanın borçlarını da kapsar. Mirasçılar açısından, miras üzerindeki sorumlulukları sadece tereke ile değil, kendi mal varlıkları ile de sorumludur. Mirasın reddinde mirasçıların, mirasın belirli bir kısmını reddetmeleri gibi bir durum söz konusu olmamaktadır. Örneğin miras bırakanın borçlarını reddedip alacaklarını kabul etme gibi bir durum söz konusu değildir. Yasal ve atanmış mirasçılar kayıtsız şartsız mirası tümüyle reddedebilirler.

Mirasın Reddi Nasıl Yapılır? ( Reddi Miras Nasıl Yapılır)

Yasal veya atanmış mirasçılar açısından reddi miras hususu önemli bir konu olup mirasın borca batık olduğu durumlarda miras bırakan kişinin borçlarından sorumlu olmaları nedeniyle mirasçılar

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Mirasçılıktan Çıkarma (mirastan ıskat)

bu borçtan sorumlu olacaklardır. Yasal veya atanmış mirasçılar iki şekilde reddi miras talebinde bulunabilirler. Mirasın gerçek reddi ve mirasın hükmen reddi şeklinde reddi miras yapılabilmektedir.

Mirasın Gerçek Reddi Nedir Nasıl Yapılır?

Miras Hukuku 609. Maddesi uyarınca miras bırakan kişinin ikamet adresinde yer alan Sulh Hukuk Mahkemesine mirasçıların yapacağı bildirim ile mirasın gerçek reddi yapılmaktadır. Mirasçılar söz konusu reddi miras işleminde, mirası reddettikleri yönünde kayıtsız ve şartsız beyan ederler. Mirasın gerçek reddinin yapılabilmesi için miras bırakan kişinin vefat etmiş olması ve mirasın intikal etmiş olması gerekmektedir. Mirasın gerçek reddi herhangi bir şekil şartına bağlı olmayıp mahkemeye yazılı veya sözlü olarak yapılabilmektedir.

Mirasın Hükmen Reddi Nedir Nasıl Yapılır?

Miras bırakan kişinin vefat tarihinde ödemeden aczi açıkça belirli ve resmen tespit edilmiş olması durumunda miras reddedilmiş sayılmaktadır. Mirasın hükmen reddinde şartların varlığı durumu söz konusu ise, herhangi bir irade açıklamasına gerek olmaksızın işlem yapılabilmektedir. Belirtilen şartların oluştuğu durumlarda kabul ve ret için herhangi bir süre öngörülmemiştir. Şartların tespiti mahkemeden herhangi bir zaman talep edilebilir. Ayrıca tereke alacaklısı konumundaki kişilerin açacakları davalarda da istenildiği zaman ileri sürülebilmektedir.

Mirasın Hükmen Reddi Şartları

  • Miras bırakan kişinin vefatı anında borçlarını ödemekten aciz durumda olduğu ve ödemeden aczinin açıkça belli olduğu durumlar

  • Borçlarını ödemeden aczinin resmen tespit edilmiş olduğu durumlar

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Miras Araştırması ( Ölen Kişinin Mal Varlığını Öğrenme)

Yukarıda belirtilen hallerde mirasçıların karine olarak söz konusu mirası reddettikleri kabul edilmektedir. Bu gibi durumlarda ayrıca Sulh Mahkemesine talep veya beyanda bulunmalarına gerek yoktur. Ancak dava yoluyla tespitinin sağlanmasına da engel bulunmamaktadır.

Mirasın Reddi Süresi Ne Kadardır?

Mirasın reddi hususunda merak edilen konulardan birisi de mirasın reddi süresi olmaktadır. Kanun mirasın reddi yapılabilmesi adına üç aylık bir hak düşürücü süre öngörmüştür. Bu süre miras bırakanın ölümünden veya mirasçıların mirasçı olduklarını öğrenmelerinden itibaren başlar. Mirasın reddinin yapılabilmesi için miras bırakanın vefat tarihi ya da mirasçıların mirasçı olduklarını öğrendikleri tarihten itibaren üç ay içerisinde mirasın reddine ilişkin talepte bulunmaları gerekmektedir.

Reddi Miras İptal Edilebilir Mi?

Normal şartlarda reddi mirasın iptali söz konusu olmamaktadır. Fakat borçlar kanunu 24. maddesinde belirtilmiş olan yanılma, aldatma, korkutma, tehdit gibi unsurlar neticesinde mirasçının reddi miras yapması durumunda, reddi mirasın iptali talep edilebilmektedir. Mirasçının reddi mirası iptal ettirmek istemesi durumunda bunu dava yolu ile çözmesi gerekmektedir.

Mirasın Borca Batık Olması

Mirasın reddi ile ilgili genel olarak miras bırakan kişinin mirasının borca batık olması durumunda reddi miras yoluna gidilmektedir. Mirasın borca batık olması, miras bırakan kişinin alacağından daha fazla borcunun olduğunu ifade etmektedir. Borca batık miraslarda mirasçılar, miras bırakanın mirasını reddederek miras bırakan kişinin borçlarından kurtulmayı amaçlar. Mirasın borca batık olduğu durumlarda mirasın reddi yapılabilmektedir.

Bu Yazı İlginizi Çekebilir!  Mirasta Saklı Pay

Reddi Miras Avukatı

Miras hukuku oldukça karmaşık olmakla birlikte, sonuçları açısından da önemli neticeler ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. O yüzden mirasa ilişkin hukuki itilaflarda uzman bir miras hukuku avukatı ile süreci yürütmek olası hak kayıplarını önlemektedir. Mirasın reddi, diğer bir ifadeyle reddi miras yapmak isteyen kişiler bu bağlamda hukuk büromuz ile iletişime geçerek miras hukuku alanında profesyonel destek alabilmektedirler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir